line

Využitím tejto funkcionality možno obmedziť možnosť pridávať výrazy v komentároch, konkrétneho užívateľa alebo IP adresu návštevníka. Prípadne je možné obmedziť funkcie na stránke pre vybrané krajiny.


ID uživatele - identifikačné číslo registrovaného užívateľa. Dané ID je možné vložiť do blacklistu, aby užívateľ nemal prístup na stránky, či niektorých ich sekcií.

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Uživatelé / Uživatelé v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat uživatele v otvorenom okne v záložke Pokročilé položka "ID uživatele".

IP adresa - posledná IP adresa prihlásenia daného užívateľa. IP adresu je možné vložiť do blacklistu, aby užívateľ s danej IP adresy nemal prístup na stránky, či do niektorých ich sekcií.

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Uživatelé / Uživatelé v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat uživatele v otvorenom okne v záložke Pokročilé položka "IP adresa".

Blacklist IP adries, výrazov alebo štátov, ktoré majú obmedzený poprípade úplne zablokovaný prístup na stránky.

  • Filter do blacklistu pridávate po kliknutí vpravo hore na tlačítko Přidat filtr.
  • Filter krajín obmedzujete kliknutím vpravo hore na tlačítko  .
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Uživatelé / Blacklist.

Povolení pouze pro země - prispievať komentármi, písať príspevky, odosielať formuláre, registrovať a prihlásiť sa, vytvoriť objednávky budú môcť len určené krajiny (zaškrtnuté). Nezaškrtnuté krajiny budú v tomto obmedzené. Ak však nezaškrtnete žiadnu z krajín, žiadna z krajín nebude obmedzená. Pôvod, odkiaľ užívateľ pochádza, sa zisťuje z jeho IP adresy.

Položkou nastavujete určité podmínky zobrazení, přičemž se tak nejedná o doplňkovou položku, kterou je nutno nutně nastavit. Nastavení položky využijte jen v případě, že chcete nějakým způsobem podmínit zobrazení, v opačném případě položku nenastavujte. V žádném případě položku nenastavujte způsobem, že vyberete všechny dostupné možnosti, jelikož v tomto případě ztrácí nastavení položky smysl. Pro správné nastavení si doporučujeme pečlivě přečíst nápovědu položky.

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci položka "Povolení pouze pro země".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00