line

V zozname produktov sa zobrazí náhľad subvariantov, ktoré sú pre produkt dostupné.

Zobrazia sa len subvarianty, ktoré v sekcii Products / Subvariants v úprave skupiny subvariantov majú v záložke Powers aktívnu položku "Show in product preview". Podrobné informácie nájdete v nápovede danej položky.

Náhľad subvariantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na gallery view, pričom v ostatných zobrazeniach (tabular view, list view) sa náhľad subvariantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Možnosť zobrazenia dostupných subvariantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Eshop v záložke List of products v položke "Structure of the product box" vyberte možnosť subvariants preview.

Show in product preview - pri aktívnej položke sa náhľad dostupných subvariantov pre konkrétny produkt zobrazí v zozname produktov. Položku je možné aktivovať len pre niektoré typy subvariantov, ktoré majú v položke "Type" nastavenú niektorú z možností text,color, picture alebo button.

Pre jeden produkt je možné takto zobrazovať maximálne dve skupiny subvariantov (napr. "Farba" a "Veľkosť"). Pričom zobrazia sa len tie skupiny subvariantov, ktoré majú aktívnu položku a sú pozíciou najvyššie.

Možnosť zobrazenia dostupných subvariantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre zobrazenie v zozname produktov je nutné mať v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the product box" aktívnu možnosť subvariants preview.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Products / Subvariants v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a group of sub-variants v otvorenom okne v záložke Powers položka "Show in product preview".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm