line

V zozname produktov sa zobrazí náhľad subvariantov, ktoré sú pre produkt dostupné.

Zobrazia sa len subvarianty, ktoré v sekcii Produkte / Subvarianten v úprave skupiny subvariantov majú v záložke Berechtigungen aktívnu položku "Show in product preview". Podrobné informácie nájdete v nápovede danej položky.

Náhľad subvariantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na Galerieansicht, pričom v ostatných zobrazeniach (Tabellenansicht, Listenansicht) sa náhľad subvariantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Možnosť zobrazenia dostupných subvariantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Produktliste v položke "Struktur des Produktbox" vyberte možnosť subvariants preview.

Show in product preview - pri aktívnej položke sa náhľad dostupných subvariantov pre konkrétny produkt zobrazí v zozname produktov. Položku je možné aktivovať len pre niektoré typy subvariantov, ktoré majú v položke "Typ" nastavenú niektorú z možností Text,Farbe, Bild alebo Button.

Pre jeden produkt je možné takto zobrazovať maximálne dve skupiny subvariantov (napr. "Farba" a "Veľkosť"). Pričom zobrazia sa len tie skupiny subvariantov, ktoré majú aktívnu položku a sú pozíciou najvyššie.

Možnosť zobrazenia dostupných subvariantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre zobrazenie v zozname produktov je nutné mať v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Produktbox" aktívnu možnosť subvariants preview.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkte / Subvarianten v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Eine Gruppe der Subvarianten hinzufügen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Show in product preview".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00