line

V zozname produktov sa zobrazí náhľad subvariantov, ktoré sú pre produkt dostupné.

Zobrazia sa len subvarianty, ktoré v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave skupiny subvariantov majú v záložke Právomoci aktívnu položku "Zobraziť v náhľade produktu". Podrobné informácie nájdete v nápovede danej položky.

Náhľad subvariantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na obrázkové zobrazenie, pričom v ostatných zobrazeniach (tabuľkové zobrazenie, riadkové zobrazenie) sa náhľad subvariantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Možnosť zobrazenia dostupných subvariantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov v položke "Štruktúra boxu produktov" vyberte možnosť náhľad subvariantov.

Zobraziť v náhľade produktu - pri aktívnej položke sa náhľad dostupných subvariantov pre konkrétny produkt zobrazí v zozname produktov. Položku je možné aktivovať len pre niektoré typy subvariantov, ktoré majú v položke "Typ" nastavenú niektorú z možností text,farba, obrázok alebo tlačítko.

Pre jeden produkt je možné takto zobrazovať maximálne dve skupiny subvariantov (napr. "Farba" a "Veľkosť"). Pričom zobrazia sa len tie skupiny subvariantov, ktoré majú aktívnu položku a sú pozíciou najvyššie.

Možnosť zobrazenia dostupných subvariantov v zozname produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre zobrazenie v zozname produktov je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra boxu produktov" aktívnu možnosť náhľad subvariantov.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu subvariantov v otvorenom okne v záložke Právomoci položka "Zobraziť v náhľade produktu".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00