line

Systém podporuje funkciu viacerých správcov, teda administrátorov, webu aj eshopu. Prístup do administrácie teda môžu mať viacerí užívatelia, prispôsobiť možno aj ich právomoci v administrácii.


Užívateľská skupina - zatrieďuje užívateľa do užívateľských skupín, ktoré môžu mať rôzne práva, zľavy či iné výhody na stránkach. Zmeniť užívateľskú skupinu môže len užívateľ, ktorý je v skupine Administrátor alebo Supervisor, pričom tak užívatelia v ostatných skupinách nemajú právomoci na zmenu skupiny užívateľa. Nastavenia užívateľských skupín nájdete v sekcii Užívatelia / Skupiny.

Pre zobrazenie užívateľskej skupiny v profile užívateľa na stránkach je nutné mať danú položku aktívnu v sekcii Užívatelia / Užívatelia po kliknutí vpravo hore na tlačítko   v záložke Základné údaje v položke Profil v stĺpci Zobrazovať.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať užívateľa v otvorenom okne položka "Užívateľská skupina".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00