line

Automatic generation - určuje či bude kupón generovaný a zákazník ho získa automaticky na základe vytvorenej objednávky alebo daný kupón získa len na základe kódu, ktorý mu poskytnete.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Eshop / Discount coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a discount coupon v otvorenom okne položka "Automatic generation".

Automatic generation of coupons - určuje po koľkých dňoch od nastavenia stavu objednávky na sent sa majú vytvoriť automaticky generované kupóny a zároveň odoslať na email zákazníka. Ak je objednávka neskôr zrušená, zruší sa aj možnosť získania kupónu. Odporúčame mať danú možnosť nastavenú nad 14 dní, keďže v niektorých krajinách je možné objednávku vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu, čo by mohli zákazníci zneužívať, a získať tak kupóny pred stornovaním objednávky.

Možnosť automatického generovania kupónov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Eshop v záložke Discounts položka "Automatic generation of coupons".

Kupón bude vytvorený len jeden krát, a zákazník ho môže uplatniť len na základe kódu kupónu, ktorý mu poskytnete požadovaným spôsobom (leták, oznámenie, email, cez sociálne siete, či inou marketingovou propagáciou).

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Eshop / Discount coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a discount coupon v otvorenom okne v položke "Automatic generation" vyberte možnosť no (manual).

Kupón bude automaticky vygenerovaný a odoslaný na email zákazníka (zadaný v objednávke) po určitom počte dní na základe vytvorenej objednávky, ktorá bude v konečnom stave sent. Počet dní, od kedy sa má vygenerovať kupón, začne tak plynúť odo dňa kedy je objednávke nastavený stav sent. Počet dní nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Automatic generation of coupons". Kupón bude vytvorený viac krát, na základe počtu objednávok, ktorým bude vyhovovať.

V prípade využívania automaticky generovaných kupónov odporúčame v položke "Validity" nastaviť možnosť single-use, aby sa každému zákazníkovi vygeneroval kupón, ktorý môže využiť aj neregistrovaný užívateľ, a zároveň ho bude možné využiť len jeden krát.

Možnosť automatického generovania kupónov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
You can find the settings of this option in the administration v sekcii Eshop / Discount coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a discount coupon v otvorenom okne v položke "Automatic generation" vyberte možnosť yes (generated).
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm