line

Automatic generation - určuje či bude kupón generovaný a zákazník ho získa automaticky na základe vytvorenej objednávky alebo daný kupón získa len na základe kódu, ktorý mu poskytnete.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Ein Rabatt-Coupon hinzufügen v otvorenom okne položka "Automatic generation".

Automatic generation of coupons - určuje po koľkých dňoch od nastavenia stavu objednávky na gesendet sa majú vytvoriť automaticky generované kupóny a zároveň odoslať na email zákazníka. Ak je objednávka neskôr zrušená, zruší sa aj možnosť získania kupónu. Odporúčame mať danú možnosť nastavenú nad 14 dní, keďže v niektorých krajinách je možné objednávku vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu, čo by mohli zákazníci zneužívať, a získať tak kupóny pred stornovaním objednávky.

Možnosť automatického generovania kupónov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Rabatte položka "Automatic generation of coupons".

Kupón bude vytvorený len jeden krát, a zákazník ho môže uplatniť len na základe kódu kupónu, ktorý mu poskytnete požadovaným spôsobom (leták, oznámenie, email, cez sociálne siete, či inou marketingovou propagáciou).

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Ein Rabatt-Coupon hinzufügen v otvorenom okne v položke "Automatic generation" vyberte možnosť no (manual).

Kupón bude automaticky vygenerovaný a odoslaný na email zákazníka (zadaný v objednávke) po určitom počte dní na základe vytvorenej objednávky, ktorá bude v konečnom stave gesendet. Počet dní, od kedy sa má vygenerovať kupón, začne tak plynúť odo dňa kedy je objednávke nastavený stav gesendet. Počet dní nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Automatic generation of coupons". Kupón bude vytvorený viac krát, na základe počtu objednávok, ktorým bude vyhovovať.

V prípade využívania automaticky generovaných kupónov odporúčame v položke "Geben Sie Off" nastaviť možnosť einmalig, aby sa každému zákazníkovi vygeneroval kupón, ktorý môže využiť aj neregistrovaný užívateľ, a zároveň ho bude možné využiť len jeden krát.

Možnosť automatického generovania kupónov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Ein Rabatt-Coupon hinzufügen v otvorenom okne v položke "Automatic generation" vyberte možnosť yes (generated).
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00