line

Automatické generovanie - určuje či bude kupón generovaný a zákazník ho získa automaticky na základe vytvorenej objednávky alebo daný kupón získa len na základe kódu, ktorý mu poskytnete.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Zľavové kupóny v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať zľavový kupón v otvorenom okne položka "Automatické generovanie".

Automatické generovanie kupónov - určuje po koľkých dňoch od nastavenia stavu objednávky na odoslaná sa majú vytvoriť automaticky generované kupóny a zároveň odoslať na email zákazníka. Ak je objednávka neskôr zrušená, zruší sa aj možnosť získania kupónu. Odporúčame mať danú možnosť nastavenú nad 14 dní, keďže v niektorých krajinách je možné objednávku vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu, čo by mohli zákazníci zneužívať, a získať tak kupóny pred stornovaním objednávky.

Možnosť automatického generovania kupónov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zľavy položka "Automatické generovanie kupónov".

Kupón bude vytvorený len jeden krát, a zákazník ho môže uplatniť len na základe kódu kupónu, ktorý mu poskytnete požadovaným spôsobom (leták, oznámenie, email, cez sociálne siete, či inou marketingovou propagáciou).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Zľavové kupóny v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať zľavový kupón v otvorenom okne v položke "Automatické generovanie" vyberte možnosť nie (manuálne).

Kupón bude automaticky vygenerovaný a odoslaný na email zákazníka (zadaný v objednávke) po určitom počte dní na základe vytvorenej objednávky, ktorá bude v konečnom stave odoslaná. Počet dní, od kedy sa má vygenerovať kupón, začne tak plynúť odo dňa kedy je objednávke nastavený stav odoslaná. Počet dní nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Automatické generovanie kupónov". Kupón bude vytvorený viac krát, na základe počtu objednávok, ktorým bude vyhovovať.

V prípade využívania automaticky generovaných kupónov odporúčame v položke "Platnosť" nastaviť možnosť jednorázový, aby sa každému zákazníkovi vygeneroval kupón, ktorý môže využiť aj neregistrovaný užívateľ, a zároveň ho bude možné využiť len jeden krát.

Možnosť automatického generovania kupónov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Zľavové kupóny v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať zľavový kupón v otvorenom okne v položke "Automatické generovanie" vyberte možnosť áno (generované).
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00