line

Haben Sie eine Website oder einen E-Shop erstellt und möchten jetzt Website-Besucher oder neue E-Shop-Kunden gewinnen? Sie können Datenverkehr auf verschiedene Arten abrufen:

 • Anzeigenverkehr
 • Suchmaschinenverkehr
 • Externer Verkehr

Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten, dies zu erreichen. Wir haben eine Suchliste erstellt, mit deren Hilfe Sie Zugriffe auf Ihre Website und damit höhere Gewinne erzielen können, beispielsweise für Ihren E-Shop oder Bestellungen für die Unternehmenswebsite.

Die Checkliste ist im Allgemeinen Marketing und SEO gewidmet. Als nützliche Ressource können Sie den Artikel in unserem Blog Erste Schritte nach dem Start der Website auf Ihrer eigenen Domain oder Hilfe Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?. Für ein korrektes Verständnis von SEO empfehlen wir den Artikel Suchmaschinenoptimierung und eshop fur SEO, während das Content-Management-System WEXBO® eine große Anzahl von Elementen aus der Checkliste für Sie festlegt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe Bieten sie SEO-Optimierung an?.

Checkliste Marketing und SEO

Sie finden diese Checkliste auch direkt in der Administration WEXBO® (Zutritt zur Administration) im Abschnitt Support / Marketing und dient als zusätzlicher Marketing- und SEO-Plan mit Anweisungen, die Sie verbessern und sichtbar machen können Websites im Internet. Der Plan hilft Ihnen dabei, die Struktur Ihrer Website für Suchmaschinen wie Google, Yahoo, Bing, Seznam und andere zu verbessern, Ratschläge zu geben, was zu vermeiden ist, und umgekehrt, worauf Sie besonders achten sollten, um letztendlich mehr Besucher/Kunden Ihrer Website zu gewinnen.

Haupteinstellungen

"Wahl der richtigen Domain"

Informationen aus dem Hilfe "Wahl der richtigen Domain“

Wahl der richtigen Domain - doména je niečo ako značka, pod ktorou budete na internete vystupovať. Výber tej správnej domény a jej tvar je tak asi najdôležitejšie kritérium pri tvorbe stránok. Doména môže mať tvar vašej spoločnosti, výstižný názov (značka) pre ľahké zapamätanie alebo v nej použité kľúčové slová, vďaka ktorým chcete byť vyhľadávaný vo vyhľadávačoch. Pri oslovení slovenských zákazníkov sa odporúča práve .SK doména, naopak, pri oslovení práve českých užívateľov použite doménu .CZ, ako alternatívy však môžu byť tiež použité známe domény .EU .COM...

Viac informácií o výbere správnej domény v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

Doménu si môžete registrovať aj v systéme WEXBO® pri prechode do ostrej prevádzky. Viac v návode Wie gehe ich zur Vollversion über?

Stránky môžu mať len jednu hlavnú doménu, ďalšie domény môžu byť vedené len ako vedľajšie a budú presmerované na hlavnú doménu. Viac sa dočítate v nápovede Kann ich mehrere Domains auf einer Webseite/einem E-Shop haben?.

"Ausfüllung des Titelnamens der Webseiten"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung des Titelnamens der Webseiten“

Ausfüllung des Titelnamens der Webseiten - dôležitý údaj zobrazujúci sa v karte prehliadača a malo by ísť o stručný, ale výstižný názov Vašich stránok. Dôležitý údaj pre vyhľadávače, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadania ako názov stránky.

Nastavujete ho v sekcii Einstellungen / Web v položke "Titel der Webseite (title)".

Spôsob tvorenia titulného názvu je možné nastaviť v sekcii Einstellungen / Web v položke "Weise der Namenerstellung (title)".

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der Beschreibung der Webseite"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der Beschreibung der Webseite“

Ausfüllung der Beschreibung der Webseite - malo by ísť o stručný, ale výstižný popis Vašich stránok. Dôležitý údaj pre vyhľadávače, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadania ako popis stránky.

Nastavujete ho v sekcii Einstellungen / Web v položke "Beschreibung der Webseite (description für Suchmaschinen)".

"Ausfüllung der Schlüsselwörter der Webseiten"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der Schlüsselwörter der Webseiten“

Ausfüllung der Schlüsselwörter der Webseiten - ide o kľúčové slová alebo slovné spojenia, ktoré vystihujú Vaše stránky. Dôležitý údaj pre agregátory.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete ich v sekcii Einstellungen / Web v položke "Schlüsselwörter (Keywords für Suchmaschinen)".

"Eingegebenes Favicon der Webseiten"

Informationen aus dem Hilfe "Eingegebenes Favicon der Webseiten“

Eingegebenes Favicon der Webseiten - ikona Vašich stránok zobrazujúca sa v karte prehliadača, poprípade ak si návštevník stránku uloží do obľúbených stránok prehliadača, ikona pomôže odlíšiť a lepšie identifikovať Vaše stránky.

Nastavujete ho v sekcii Einstellungen / Web v položke "Favicon (Maße 16x16)", kde si môžete Favicon aj vytvoriť.

"Sitemap für Benutzer"

Informationen aus dem Hilfe "Sitemap für Benutzer“

Sitemap für Benutzer - ide o linkovaný zoznam všetkých stránok a podstránok. Je to niečo ako obsah v knihe. Slúži na rýchlejšiu orientáciu v rámci webovej stránky. Mapa webu sa vytvára v stránkach so zložitejšou a menej prehľadnou štruktúrou pre rýchlu orientáciu používateľa. Umožňuje priamy skok na podstránku podľa jej názvu.

Nastavujete ju v sekcii Einstellungen / Web v položke "Sitemap im Footer erlauben".

"Sitemap für Suchmaschinen (sitemap.xml)"

Informationen aus dem Hilfe "Sitemap für Suchmaschinen (sitemap.xml)“

Sitemap für Suchmaschinen (sitemap.xml) - mapa stránok, respektíve zoznam dostupných URL adries nachádzajúcich sa na stránkach. Jedná sa o pomocný XML súbor pre vyhľadávače (google, bing, ...) umiestnený v koreňovom adresári stránok. Nie všetky zadané URL adresy v súbore budú vyhľadávačom zaindexované, keďže primárne vyhľadávač indexuje na základe určených techník, ktoré má (pagerank, srank, ...).

Nastavené sú v systéme predvolene.

"Erlaubnisse für die Suchmaschinen (robot.txt)"

Informationen aus dem Hilfe "Erlaubnisse für die Suchmaschinen (robot.txt)“

Erlaubnisse für die Suchmaschinen (robot.txt) - textový súbor uložený v koreňovom adresári, pomocou ktorého je možné zakázať robotom, vyhľadávačom prístup k určitým súborom alebo adresárom, ktoré nechcete, aby vyhľadávač zaindexoval. Do súboru sa tiež zadáva URL adresa na "sitemap.xml". Predvolene je zadaná relatívna URL adresa k súboru sitemap "Sitemap: sitemap.xml", odporúča sa však túto hodnotu zadávať v absolútnom tvare, teda "Sitemap: https://www.ihredomain.de/sitemap.xml".

Nastavené v systéme predvolene. Nastavujete v sekcii Einstellungen / Web v položke "Robots.txt".

"Suche auf der Seite"

Informationen aus dem Hilfe "Suche auf der Seite“

Suche auf der Seite - umožnite Vašim návštevníkom vyhľadávať na Vašich stránkach pomocou modulu Vyhľadávanie. Modul by mal byť umiestnený na viditeľnom mieste, aby samotný modul nemusel návštevník hľadať.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Module / Suchen.

"Umfangreicher Webseite-Footer"

Informationen aus dem Hilfe "Umfangreicher Webseite-Footer“

Umfangreicher Webseite-Footer - je malá oblasť v dolnej časti Vašej stránky. Neslúži len ako grafický doplnok, ale aj ako zdroj informácií objavujúci sa na každej stránke. Existuje celý rad prvkov, ktoré možno do pätičky vložiť, často sa však do pätičky stránky vkladajú odkazy na hlavné časti stránok (podobne ako do menu, avšak so všetkými jeho podstránkami).

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Footer der Webseite.

Site und Design

"Übersichtliche Seiten"

Informationen aus dem Hilfe "Übersichtliche Seiten“

Übersichtliche Seiten -

 • stránky by sa mali javiť jednoducho a prehľadne, aby návštevník ihneď videl dôležité informácie a sekcie, kvôli ktorým Vaše stránky navštívil a ktoré naozaj hľadá
 • stránky by mali obsahovať maximálne 2-3 základné farby (biela ako pozadie alebo čierna ako text sa neberú do úvahy). Text by však na daných farbách mal byť dobre čitateľný (jednoducho povedané - nedávajte modrý text na modré pozadie). Pre farbu textu taktiež platí, že texty na stránke by mali obsahovať max 2-3 farby (aj to len vo výnimočných prípadoch ako upozornenie, zvýraznenie a pod.)
 • ako dizajn stránok môžete využiť pred-vytvorené motívy v sekcii Einstellungen / Motiv
 • dizajn stránok je možné kedykoľvek ľubovoľne upravovať cez AdminSmart panel, kde po prihlásení sa na Vašich stránkach ako administrátor sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona AdminSmart Panelu
 • skúsenejší môžu svoje stránky upravovať pomocou CSS štýlov. Nastavujete v sekcii Einstellungen / Special CSS
 • pre zmenu písma na Vašich stránkach je možné využiť Google Fonts. Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Google Fonts
 • porovnajte sa s dizajnom a rozložením rôznych sekcií s úspešnou konkurenciou, ktorá má rovnaké zameranie
 • pokiaľ si s dizajnom neviete rady, môžete sa obrátiť na rôzne diskusné fóra zamerané na tvorbu dizajnu s požiadavkou vytvorenia špecifického dizajnu v systéme WEXBO®. Takýmto dizajnérom môžete vytvoriť účet do administrácie a povoliť práva na úpravu Vašich stránok. Nastavujete v sekcii Benutzer / Gruppen

"Sichtbarkeit der wichtigen Informationen"

Informationen aus dem Hilfe "Sichtbarkeit der wichtigen Informationen“

Sichtbarkeit der wichtigen Informationen - všetky dôležité informácie a sekcie umiestnite tak, aby boli jasne viditeľné. K takým môže patriť napr. Kontakt, Obchodné podmienky, Návody, Nápovedy a Manuály, Mapa sídla spoločnosti, Košík v prípade internetového obchodu a pod. Zvlášť pozor na nebezpečné zverejnenie emailovej adresy!

Neklamte a nezavádzajte návštevníkov Vašich stránok, ktorí by Vás prípadnou reklamáciou neskôr zbytočne zamestnávali.

"Beschreibungen zu Bildern"

Informationen aus dem Hilfe "Beschreibungen zu Bildern“

Beschreibungen zu Bildern - vyhľadávače obrázkov vyhľadávajú obrázky vďaka názvu (alternatívny text) obrázka, preto sa odporúča (ak chcete obrázok vo vyhľadávačoch zobrazovať) vyplňovať tento Alternatívny text obrázka. Tento text sa tiež zobrazí v poli obrázka, ak sa z nejakého dôvodu obrázok na stránkach nezobrazil.

 • alternatívny text k obrázkom produktov systém automaticky nastaví z "Titelname (title)" alebo "Produktname" (napr.: Telefón XW5 = Telefón XW5). Všetkým hlavným obrázkom bude automaticky nastavený ALT atribút z obsahu položky "Titelname (title)" (v záložke SEO). Ak položka "Titelname (title)" nebude vyplnená, ako ALT atribút sa použije práve text z položky "Produktname" (v záložke Grundangaben). ALT atribút je alternatívny text pre identifikáciu obrázkov, napr. pre vyhľadávače.

 • alternatívny text k obrázkom, na ktorých nie je možné určiť alternatívny text, systém pridelí tento text z názvu nahraného obrázka (napr.: lietadlo.jpg = lietadlo)
 • alternatívny text k obrázkom v článkoch nastavujete sami v úprave daného obrázka v položke Alternatívny text.

Pre zobrazenie textu po nabehnutí myšou na obrázok slúži v úprave obrázka v záložke ROZŠÍRENÉ položka Pomocný titulok.

"Erlaubnis zum Kauf auch ohne Registrierung"

Informationen aus dem Hilfe "Erlaubnis zum Kauf auch ohne Registrierung“

Erlaubnis zum Kauf auch ohne Registrierung - zákazníkov môže odradiť nutnosť registrácie na Vašich stránkach a práve možnosť takzvaného rýchleho nákupu Vám zvýši počet objednávok, čo dokazujú aj štatistiky: Viac ako polovica užívateľov využíva jednorázový nákup bez registrácie. Výnimkou však môžu byť napríklad veľkoobchody, kde je registrácia väčšinou nutná.

Nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Bestellen im E-Shop erlauben".

"Belohnung der Kunden"

Informationen aus dem Hilfe "Belohnung der Kunden“

Belohnung der Kunden - silným marketingovým nástrojom je odmeňovanie zákazníkov za časté nákupy (vernosť) alebo rôznymi akciami a zľavami, vďaka ktorým sa zákazník môže vrátiť alebo ho môžu zaujať. Takými nástrojmi môžu byť: kupóny, bodový systém, zákaznícke zľavy, skupinové zľavy a pod.

Viac info v nápovede Wie man mit Preisen, Rabatten und Sonderangeboten im E-Shop arbeitet?.

"Kommunikation mit Kunden"

Informationen aus dem Hilfe "Kommunikation mit Kunden“

Kommunikation mit Kunden - kľúčom k úspechu je komunikácia so zákazníkom, čo vyžaduje, prípadne rýchla pomoc. Môžete využiť niekoľko nástrojov na komunikáciu.

 • Emailová komunikácia - odporúčame využívať emaily s doménou stránky, čo prispieva k dojmu vyššej profesionality ako emaily s cudzou koncovkou (ako sú napr. Gmail, Hotmail, Yahoo, Seznam, Azet).
  Emaily vytvárate v sekcii Einstellungen / E-Mail. Viac info o emailových schránkach tu:
 • Online podpora - pre rýchlu komunikáciu je možné využiť online komunikáciu priamo na stránkach, vďaka ktorej Vás zákazník môže ihneď kontaktovať za účelom rýchlej rekcie na otázky ohľadom ponúkaných služieb alebo produktov.
  Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Online Support. (Poprípade je možné využiť niektorý z podobných pluginov: Zopim, Livechatoo, Livechat, ...)
 • Kontaktné formuláre - uľahčite návštevníkovi kontaktovanie cez formuláre. Návštevník tak odošle email bez toho, aby musel otvárať svoju emailovú schránku. Výhodou je, že údaje, ktoré potrebujete od návštevníka získať, nastavíte v poliach formulára, čím sa skracuje doba komunikácie.
  Formuláre vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Formulare (kde je tiež možné vypísať si zoznam odoslaných formulárov)
 • Komentáre a recenzie - reagujte na komentáre vo Vašich článkoch alebo produktoch. Diskusia tak môže pomôcť aj ďalším návštevníkom.
  Históriu všetkých komentárov nájdete v sekcii Benutzer / Kommentare (v prípade nevhodných komentárov je možné komentáre daného používateľa blokovať alebo filtrovať v sekcii Benutzer / Blacklist)

  Reagujte aj na recenzie o Vašich stránkach na externých stránkach (ako sú napr. diskusné fóra, sociálne siete, ale tiež napríklad v prípade využívania aj na portáli Heureka).

 • Anketa - umožnite návštevníkom hlasovať v anketách za zmeny alebo novinky na stránkach. Pohľad väčšiny tak môže byť častokrát iný ako ste predpokladali a pomôže Vám stránky nastaviť tak, ako to návštevník (väčšina) požaduje.
  Anketu vytvárate v sekcii Add-ons / Module / Umfrage.

Navigationsmenü

"Übersichtliches Menü"

Informationen aus dem Hilfe "Übersichtliches Menü“

Übersichtliches Menü - snažte sa mať čo možno najmenej hlavných položiek MENU pre ich prehľadnosť. V navigačnom menu by mali byť zobrazené len hlavné menu položky, kde sa odporúča maximálne 5-6 menu položiek (ak je menu horizontálne). Ostatné položky zaraďte do podmenu pre konkrétnu menu položku.

(Napr.: "História firmy", "Obchodné podmienky", "Kontaktné informácie", a pod. vytvorte ako podmenu pre menu položku "O nás".)

Menu položky vytvárate v sekcii Artikel / Menü. Podmenu vytvoríte po rozkliknutí na vybranú menu položku.

"Ausfüllung der SEO-Titel der Menüposten"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Titel der Menüposten“

Ausfüllung der SEO-Titel der Menüposten - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadané pole nebude vyplnené, titulným názvom bude názov danej položky (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov menu položky chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Artikel / Menü v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Titelname (title)".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Menüposten"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Menüposten“

Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Menüposten - ide o krátky popis danej menu položky opisujúci jej význam. Dôležitý údaj pre vyhľadávače (nezobrazuje sa na stránke).

Nastavujete v sekcii Artikel / Menü v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Beschreibung (description)".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Menüposten"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Menüposten“

Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Menüposten - ide o slová, ktoré vystihujú danú menu položku. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danom menu aj použité. Dôležitý údaj pre agregátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Artikel / Menü v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Schlüsselwörter (keywords)".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Freundliche URL der Menüposten"

Informationen aus dem Hilfe "Freundliche URL der Menüposten“

Freundliche URL der Menüposten - inak známe aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie)

Ak zadaná položka nebude vyplnená, URL sa vygeneruje z názvu danej menu položky (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však URL adresu danej menu položky chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Artikel / Menü v úprave danej menu položky v záložke SEO v položke "Eigene URL-Adresse".

 • platí aj pre všetky podmenu položky

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

Artikel

"Passende Namen der Artikel"

Informationen aus dem Hilfe "Passende Namen der Artikel“

Passende Namen der Artikel - názov článku by mal návštevníka zaujať tak, aby si daný článok prečítal, preto sa neodporúča do názvu článku zadávať kľúčovú frázu, po ktorej bude už z názvu jasný obsah. Názov článku môže byť nadnesený, čo vyvolá istú mieru zvedavosti, no neklamte ním.

BeispielPríkladný názov článku: Google vytvoril neviditeľné auto - v obsahu článku sa však čitateľ dozvie, že ide len o meniacu sa farbu auta alebo optický klam, vďaka čomu lepšie splýva s pozadím.

"Umfangreiche Texte in den Artikel"

Informationen aus dem Hilfe "Umfangreiche Texte in den Artikel“

Umfangreiche Texte in den Artikel -

 • text článkov sa snažte vytvárať rozsiahly a originálny. Kopírované texty dokážu vyhľadávače ako Google porovnať s inými článkami na internete a hodnota Vašich stránok sa tak môže znížiť z dôvodu duplikácie, čo má za následok nižšiu mieru vyhľadávania vo vyhľadávačoch.
 • Odporúčame texty sekciovať, aby bol článok prehľadný pre užívateľa a nepreháňať to s farbou textu (v článku použite max. 2-3 farby textu, aj to len pri zvýraznení naozaj nevyhnutného).
 • Používajte slová, vďaka ktorým chcete byť vo vyhľadávačoch vyhľadávaný.
 • Nepreháňajte to s množstvom opakovaných fráz a takýto text skôr inak podajte (dôležité aj pre vyhľadávače).
 • Neodporúčame text vytvárať vo forme obrázka, ale prípadne vložený obrázok opísať textom, nakoľko vyhľadávače nedokážu text z obrázka prečítať, čím prichádzate o možnosť vyhľadania konkrétnej frázy vo vyhľadávaní.

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Titel der Artikel"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Titel der Artikel“

Ausfüllung der SEO-Titel der Artikel - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadané pole nebude vyplnené, titulným názvom bude názov daného článku (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov článku chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Artikel / Artikel v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Titelname (title)".

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Artikel"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Artikel“

Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Artikel - ide o krátky popis daného článku opisujúci jeho význam. Dôležitý údaj pre vyhľadávače (nezobrazuje sa na stránke).

Nastavujete v sekcii Artikel / Artikel v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Beschreibung (description)".

Pokiaľ v úprave článku v záložke Kurze Beschreibung vyplníte položku "Kurze Beschreibung", nie je ďalej nutné vypĺňať SEO popis, nakoľko systém ako SEO popis automaticky použije text z danej položky.

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Artikel"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Artikel“

Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Artikel - ide o slová, ktoré vystihujú daný článok. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danom článku aj použité. Dôležitý údaj pre agragátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Artikel / Artikel v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Schlüsselwörter (keywords)".

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Freundliche URL der Artikel"

Informationen aus dem Hilfe "Freundliche URL der Artikel“

Freundliche URL der Artikel - inak známa aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie).

Ak zadaná položka nebude vyplnená, URL sa vygeneruje z názvu daného článku (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však URL adresu daného článku chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Artikel / Artikel v úprave daného článku v záložke SEO v položke "Eigene URL-Adresse".

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

Produktkategorien

"Übersichtliche Kategorien"

Informationen aus dem Hilfe "Übersichtliche Kategorien“

Übersichtliche Kategorien - snažte sa mať čo možno najmenej hlavných kategórií pre ich prehľadnosť. Ostatné položky zaraďte do podkategórií pre konkrétnu kategóriu.

(Napr.: "Tenisky", "Šľapky", "Poltopánky", a pod. vytvorte ako podkategórie pre kategóriu "Obuv".)

Kategórie vytvárate v sekcii Produkte / Kategorien. Podkategórie vytvoríte po rozkliknutí vybranej kategórie.

 • platí aj pre všetky podkategórie

"Ausfüllung der SEO-Titel der Kategorien"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Titel der Kategorien“

Ausfüllung der SEO-Titel der Kategorien - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadaná položka nebude vyplnená, titulným názvom bude názov danej kategórie (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov kategórie chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Produkte / Kategorien v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Titelname (title)".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Kategorien"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Kategorien“

Ausfüllung der SEO-Beschreibung der Kategorien - ide o krátky popis danej kategórie opisujúci jej význam. Dôležitý údaj pre vyhľadávače (nezobrazuje sa na stránke).

Nastavujete v sekcii Produkte / Kategorien v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Beschreibung (description)".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Kategorien"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Kategorien“

Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Kategorien - ide o slová, ktoré vystihujú danú kategóriu. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danej kategórii aj použité. Dôležitý údaj pre agregátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Produkte / Kategorien v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Schlüsselwörter (keywords)".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Texte zu einzelnen Kategorien"

Informationen aus dem Hilfe "Texte zu einzelnen Kategorien“

Texte zu einzelnen Kategorien - ide o text/popis danej kategórie zobrazujúci sa nad zoznamom produktov v konkrétnej kategórii. Nejedná sa o nutnosť vypĺňať texty ku kategóriám, avšak môže pomôcť návštevníkovi porozumieť danej kategórii a v prípade vyhľadávača ide o ďalší zdroj textových informácií, preto odporúčame používať slová/frázy, vďaka ktorým chcete byť vo vyhľadávačoch vyhľadávaný.

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Freundliche URL der Kategorien"

Informationen aus dem Hilfe "Freundliche URL der Kategorien“

Freundliche URL der Kategorien - inak známa aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie).

Ak zadaná položka nebude vyplnená, URL sa vygeneruje z názvu danej kategórie (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však URL adresu danej menu položky chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Produkte / Kategorien v úprave danej kategórie v záložke SEO v položke "Eigene URL-Adresse".

 • platí aj pre všetky podkategórie

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

Produkte

"Treffende Namen der Produkte"

Informationen aus dem Hilfe "Treffende Namen der Produkte“

Treffende Namen der Produkte - názov by mal vystihovať podstatu produktu (podľa typu produktov napr.: značka, typ, farba, veľkosť a pod.) a použité môžu byť aj niektoré hlavné vlastnosti produktu, no názov musí byť zároveň prehľadný a zrozumiteľný pre návštevníka stránok.

Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave produktu v položke "Produktname".

V prípade exportu produktov na externé stránky (napr. ako sú porovnávače tovarov) je naopak dôležité zadávať text v základnom tvare alebo ho zadať v úprave produktu v záložke Erweiterte v položke "Genauer Name des Produktes" (takýto názov sa na stránke nikde nezobrazí).

"Detailierte Produktbeschreibungen und -informationen"

Informationen aus dem Hilfe "Detailierte Produktbeschreibungen und -informationen“

Detailierte Produktbeschreibungen und -informationen - ide o text/popis produktu zobrazujúci sa v detaile daného produktu.

Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave produktu v záložke Beschreibung (spodný).

 • Popis, ktorý sa zobrazuje v detaile produktu, by mal obsahovať všetky dôležité a rozšírené informácie o danom produkte.
  • Odporúčame používať slová, vďaka ktorým chcete daný produkt zviditeľniť vo vyhľadávačoch.
 • Parametre sú užitočným nástrojom na zrozumiteľné tabuľkové informácie o produkte. Okrem toho je možné vďaka týmto parametrom filtrovať produkty v zozname produktov. Parametre vytvárate v sekcii Produkte / Parameter (s možnosťou nastaviť parametre pre konkrétnu kategóriu). Parametre následne nastavujete v úprave produktu v záložke Parameter.
 • Tabuľku, napríklad vlastností alebo veľkostí produktu je možné vytvoriť priamo v popise po kliknutí na ikonu "Tabuľka".
 • Video prezentujúce daný produkt je možné pridať v úprave produktu v záložke Anhänge tlačítkom "Video hinzufügen".
 • Súbor na stiahnutie, ako je napríklad manuál, je možné pridať v úprave produktu v záložke Anhänge tlačítkom "Datei hinzufügen".
 • Odkazy na články/recenzie k daným produktom sú ďalším spôsobom, kde si môže návštevník prečítať bližšie informácie o ponúkanom produkte. Odkazy je možné vytvárať priamo v popise po označení určitého textu a následným kliknutím na ikonu "Vložiť/zmeniť odkaz". Pokiaľ je to možné, články k produktom odkazujte na vlastné články s jedinečným textom (okrem toho, že potenciálny zákazník neopustí Vaše stránky, texty v článkoch sú ďalším zdrojom pre vyhľadávače k danému produktu. Nezabudnite preto v článku spätne odkazovať na daný produkt.)
 • História cien je skvelý nástroj pre návštevníka, vďaka ktorému zistí vývoj ceny daného produktu za predošlé dni. Zobrazuje sa v detaile produktu. Nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Sektionen des Produktdetails" možnosť "Preisentwicklung".
 • Otázka k produktu je možnosť získania bližších informácií k danému produktu formou odoslania formulára, ktorý Vám bude odoslaný na email s informáciami o danom produkte.

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Titel der Produkte"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Titel der Produkte“

Ausfüllung der SEO-Titel der Produkte - zobrazuje sa na karte prehliadača. Je to dôležitý údaj tak pre vyhľadávače, ako aj pre návštevníka. Ak zadaná položka nebude vyplnená, titulným názvom bude názov daného produktu (nie je teda nutné bezpodmienečne vypĺňať). Ak však SEO názov produktu chcete zmeniť, nastavujete to v sekcii Produkte / Produkte v úprave daného produktu v záložke SEO v položke "Titelname (title)".

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Produkte"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Produkte“

Ausfüllung der SEO-Schlüsselwörter der Produkte - ide o slová, ktoré vystihujú daný produkt. Odporúčame max. 5-6 kľúčových slov oddelených čiarkou a ideálne použiť slová, ktoré sú v danom produkte aj použité. Dôležitý údaj pre agregátory (nezobrazuje sa na stránke). Nerozlišujú diakritiku, množné čísla, podobné tvary a pod., preto sa odporúča slová písať v základnom tvare a neopakovať sa.

Daný parameter už nie je pre vyhľadávače (Google, Bing, Seznam, ...) tak dôležitý ako kedysi, keďže stránky skôr indexujú na základe iných parametrov (hlavne obsahu stránky). Napriek tomu daný parameter môžu využívať iné systémy získavajúce informácie o stránkach. Z hľadiska SEO optimalizácie tak odporúčame venovať sa skôr iným parametrom ako vypĺňaniu kľúčových slov.

Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave daného produktu v záložke SEO v položke "Schlüsselwörter (keywords)".

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Ausfüllung der kurzen Beschreibung der Produkte"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der kurzen Beschreibung der Produkte“

Ausfüllung der kurzen Beschreibung der Produkte - ide o krátky popis daného produktu (informatívny popis). Dôležitý údaj pre vyhľadávače zobrazujúci sa tiež v detaile produktu.

Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave daného produkty v záložke Beschreibung v položke "Kurze Beschreibung des Produktes".

V prípade nastavenia sa krátky popis zobrazuje aj v kategóriach v zozname produktov - dané zobrazenie nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Produktbox" po aktivácii možnosti kurze Beschreibung.

"Freundliche URL der Produkte"

Informationen aus dem Hilfe "Freundliche URL der Produkte“

Freundliche URL der Produkte - inak známe aj ako Friendly URL je štruktúra URL adresy, ktorá sa zobrazuje v lište prehliadača. Pre niektoré vyhľadávače je to jedna zo súčastí bodovania dôležitosti webu. Zároveň sú adresy čitateľnejšie pre užívateľov stránok (najčastejšie z hľadiska histórie)

Systém túto Friednly URL vytvorí automaticky zo zadaného "Produktname".

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Anzeigen der zusätzlichen Informationen"

Informationen aus dem Hilfe "Anzeigen der zusätzlichen Informationen“

Anzeigen der zusätzlichen Informationen - práve doplnkové informácie môžu návštevníka zaujať.

 • Stichworte - je údaj zobrazujúci sa jak v zozname produktov tak aj v jeho detaile. Používa sa hlavne ak chcete na nejaký produkt upozorniť, pritom sa cena samotného produktu nemení. Medzi možnosti akcii patrí napr.: Novinka, Akcia, Bomba, Darček, Výpredaj, Náš TIP, BAZÁR

  Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Erweiterte, v položke "Stichworte"

 • Standart preis - ide o cenu za akú sa produkt bežne predáva (u konkurencie) preto by mala byť bežná cena vyššia ako cena Vášho produktu. Bežná cena sa zobrazuje v zozname produktov aj jeho detaile ako prečiarknutá a nie moc výrazná suma. Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Grundangaben, v položke "Standart preis"
 • Zubehör - pokiaľ je k produktu možné dokúpiť príslušenstvo ponúknite to zákazníkovi. (Napr.: pre Notebook V1 môže byť príslušenstvom "taška na notebook"). Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Links, v položke "Zubehör"
 • Verwandte Produkte - pokiaľ k danému produktu existujú nejaké súvisiace produkty ponúknite ich zákazníkovi. (ide o podobnú funkciu ako "Zubehör" alebo môže ísť o nadštandardnú službu ako "Predĺženie záruky o 12 mesiacov"). Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Links, v položke "Verwandte Produkte"
 • Ähnliche Produkte - pokiaľ k danému produktu existujú aj podobné produkty (napr. v jeho cenovej kategórii) ponúknite ich zákazníkovi, ktorý si tak môže vybrať jeho inú variantu. Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Links, v položke "Ähnliche Produkte"

"Ausfüllung der Tags für die Suche der Produkte"

Informationen aus dem Hilfe "Ausfüllung der Tags für die Suche der Produkte“

Ausfüllung der Tags für die Suche der Produkte - ide o kľúčové slová, ktoré sa nikde nezobrazujú a nemajú žiadny vplyv na SEO, ide len o kľúčové slová vďaka ktorým môžu návštevníci stránok produkt lepšie vyhľadať v module vyhľadávanie.

Nastavujete v sekcii Produkte / Produkte, v úprave konkrétneho produktu, v záložke Erweiterte, v položke "Tags"

"Möglichkeit des Produktfilterns"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit des Produktfilterns“

Möglichkeit des Produktfilterns - umožnite návštevníkom Vašich stránok filtrovať produkty podľa ich požiadaviek a cenovej hladiny.

Filtre nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Filter

(Pokiaľ chcete mať možnosť filtrovať produkty podľa presných parametrov produktov, najskôr tak musíte určiť v sekcii Produkte / Parameter, v úprave konkrétneho parametra, v záložke Filter zaškrtnutím položky "In den Filtern anzeigen" až následne v plugine Add-ons / Plugins / Filter)

Feedback

"Möglichkeit des Artikelteilens"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit des Artikelteilens“

Möglichkeit des Artikelteilens - umožnite návštevníkom stránok zdielať Vaše články na sociálne siete. Pokiaľ je článok naozaj zaujímavý svojim obsahom čitatelia sa často o článok radi podelia so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, čo je jedinečný spôsob ako pritiahnuť ďalších návštevníkov prakticky bez námahy a hlavne zadarmo. Ide o takzvaný nenútený a asi najlepší spôsob reklamy ako článok zviditeľniť, nakoľko potenciálnych návštevníkov o zaujímavom článku nepresviedča neznáma stránka ale samotný priateľ zo sociálnej siete. Najlepšou reklamou je tak samotné odporúčanie. Článok samozrejme je možné zdieľať aj skopírovaním URL adresy daného článku, ale prečo im to neuľahčiť jedným kliknutím (samotná ikona sociálnej siete môže čitateľovi pripomenúť, že zaujímavý obsah môže zdieľať, pričom jeho samotného by to nemuselo napadnúť)

Nastavujete v sekcii Einstellungen / Web v položke "Struktur des Artikeldetails" možnosť social sharing

"Möglichkeit des Teilens der aktuellen Seite"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit des Teilens der aktuellen Seite“

Möglichkeit des Teilens der aktuellen Seite - umožnite návštevníkom stránok zdielať Vaše stránky a podstránky na sociálne siete. Pokiaľ je obsah aktuálne otvorenej stránky pre návštevníka naozaj zaujímavý, často sa o danú stránku podelia so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, čo je jedinečný spôsob ako pritiahnuť ďalších návštevníkov prakticky bez námahy a hlavne zadarmo (Zdieľať tak môžu priamo sekciu článku, produktu, kategórie, kontaktu alebo inej menu položky). Ide o takzvaný nenútený a asi najlepší spôsob reklamy ako stránku zviditeľniť, nakoľko potenciálnych návštevníkov o zaujímavej stránke nepresviedča samotná stránka ale priamo priateľ zo sociálnej siete. Najlepšou reklamou je tak samotné odporúčanie. Stránky je samozrejme možné zdieľať aj skopírovaním URL adresy danej stránky, ale prečo im to neuľahčiť jedným kliknutím (samotná ikona sociálnej siete môže návštevníkovi pripomenúť, že aktuálnu stránku môže zdieľať, pričom jeho samotného by to nemuselo napadnúť) Narozdiel od zdieľania článkov ide o modul, ktorý je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a zobrazovať len v určitých sekciách.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Module / Teilen

"Die Buttons der sozialen Rechner anzeigen"

Informationen aus dem Hilfe "Die Buttons der sozialen Rechner anzeigen“

Die Buttons der sozialen Rechner anzeigen - je možnosť hodnotenia aktuálne otvorenej stránky cez sociálne siete ako sú napríklad "páči sa mi to" od Facebooku alebo "+1" od Google plus. Okrem toho, že ďalší návštevníci tieto hodnotenie na danej stráne vidia samotné hodnotenie sa môže zobraziť aj na sociálnej sieti samotného hodnotiteľa, čo môže pritiahnuť ďalších návštevníkov. Ide o modul, ktorý je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a zobrazovať len v určitých sekciách stránok (hodnotiť tak môžu podľa nastavenia napríklad článok, produkt, kategóriu, menu položku a pod.)

Nastavujete v sekcii Add-ons / Module / Soziale Zähler

 • module je možné pridať viac krát a kombinovať tak umiestnenie a zobrazenie v rôznych sekciách

"Möglichkeit die Artikel zu kommentieren"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit die Artikel zu kommentieren“

Möglichkeit die Artikel zu kommentieren - umožnite Vašim návštevníkom komentovať články. V daných komentároch následne môžete reagovať na prípadné dotazy alebo nejasnosti k danému článku a ako administrátor môžete na dotazy reagovať. Vytvorená diskusia môže pomôcť ďalším návštevníkom. V systéme je možné vytvoriť rôzne typy komentárov ako sú klasické komentáre systému WEXBO®, kde všetky komentáre nájdete v sekcii Benutzer / Kommentare, poprípade je možné využiť komentáre externých stránok ako Facebook, Disqus, LiveFyre...

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Kommentare

"Möglichkeit die Produkte zu kommentieren"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit die Produkte zu kommentieren“

Möglichkeit die Produkte zu kommentieren - umožnite Vašim návštevníkom komentovať produkty. V daných komentároch následne môžete reagovať na prípadné dotazy alebo nejasnosti k danému produktu a ako administrátor môžete na dotazy reagovať. Vytvorená diskusia môže pomôcť ďalším návštevníkom. V systéme je možné vytvoriť rôzne typy komentárov ako sú klasické komentáre systému WEXBO®, kde všetky komentáre nájdete v sekcii Benutzer / Kommentare, poprípade je možné využiť komentáre externých stránok ako Facebook, Disqus, LiveFyre...

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Kommentare

"Möglichkeit der Bewertung der einzelnen Seiten"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit der Bewertung der einzelnen Seiten“

Möglichkeit der Bewertung der einzelnen Seiten - umožnite návštevníkom hodnotiť jednotlivé sekcie na Vašich stránkach, podľa nastavenia tak môžu hodnotiť články, menu položky, kategórie alebo produkty. Hodnotenie môžete ako administrátor ovplyvniť alebo pred-nastaviť základné hodnotenie vo všetkých sekciách v ktorých je zobrazené. Modul je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a zobrazovať ho len v určitých sekciách.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Module / Bewertung

"Möglichkeit der Empfehlung der Webseite per E-Mail"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit der Empfehlung der Webseite per E-Mail“

Möglichkeit der Empfehlung der Webseite per E-Mail - umožnite návštevníkom stránok odporučiť Vaše stránky odoslaním informačného emailu svojim známym. Pokiaľ sú stránky naozaj zaujímavé svojim obsahom návštevníci sa často o stránky radi podelia so svojimi priateľmi a známymi, čo je jedinečný spôsob ako pritiahnuť ďalších návštevníkov prakticky bez námahy a hlavne zadarmo. Ide o takzvaný nenútený a asi najlepší spôsob reklamy ako stránok zviditeľniť, nakoľko potenciálnych návštevníkov o zaujímavej stránke nepresviedča neznáma stránka ale samotný známy s jeho údajmi a emailovou adresou. Najlepšou reklamou je tak samotné odporúčanie. Modul je možné umiestniť kdekoľvek na stránky.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Module / Empfehlen Sie uns. (Text modulu je možné zmeniť v sekcii Einstellungen / Übersetzungen)

"Möglichkeit des Anzeigens der QR-Codes"

Informationen aus dem Hilfe "Möglichkeit des Anzeigens der QR-Codes“

Möglichkeit des Anzeigens der QR-Codes - QR kódy sú zaujímavým nástrojom pre smartphony a tablety, kedy jednoduchým naskenovaním dvojrozmerného kódu si návštevník môže stránky rýchlo uložiť do svojho zariadenia poprípade získané údaje ďalej využiť na zdieľanie alebo na iné šírenie zo svojho zariadenia. Modul je možné umiestniť kdekoľvek na stránky a podľa nastavenia zobrazovať len v určitých sekciách ako sú články, menu, kategórie, produkty.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Module / QR-Code

"Messen von Konversionen"

Informationen aus dem Hilfe "Messen von Konversionen“

Messen von Konversionen - skvelý nástroj, ktorý vám ponúkne zásadné informácie o vašej efektivite a umožní podrobne sledovať ROI (návratnosť vašich investícií) až na úroveň konkrétnych sekcií a produktov vo Vašich reklamných aktivitách (ako je Google reklama, Facebook reklama, alebo Porovnávače tovarov...). Meranie návratnosti z investovaných peňazí je základným rozhodujúcim kritériom pre vaše podnikanie. Po nastavení meraní konverzií sledujete všetky konverzie v administrácii konkrétnej reklamnej služby (ako je AdWords, Facebook reklama, alebo v jednotlivých Provonávačoch tovaru...)

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Messen von Konversionen (je nutné sa najskôr registrovať v konkrétnej reklamnej službe)

"Heureka - von Kunden geprüft"

Informationen aus dem Hilfe "Heureka - von Kunden geprüft“

Heureka - von Kunden geprüft - skvelý nástroj, ktorý zaisťuje nezávislé hodnotenie obchodov iba od reálnych zákazníkov a tým dáva nakupujúcim informáciu o tom, aké kvalitné sú služby daného obchodu. Funguje tak, že zákazník si u Vás vytvorí objednávku a približne o 10 dní mu príde email s odkazom na zverejnenie referencie ako bol spokojný so službami Vášho obchodu, kde môže ohodnotiť Vaše služby vlastnými slovami a to jak kladné tak aj záporné. Okrem iného aj čas dodania tovaru a a celkovú spokojnosť v percentách. Hodnotenia si následne môžete zverejniť aj na Vašich stránkach.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Heureka

"Beobachtung der Statistiken und Reaktion auf sie"

Informationen aus dem Hilfe "Beobachtung der Statistiken und Reaktion auf sie“

Beobachtung der Statistiken und Reaktion auf sie - sledovaním štatistík sa priblížite k najčistejším požiadavkám a dopytu vašich zákazníkov len vďaka tomu čo je vo vašom eshope najpredávanejšie, najsledovanejšie, najvyhľadávanejšie... V štatistikách si môžete nechať zobraziť produkty, ktoré sú najpredávanejšie alebo najprezeranejšie a poprípade takýmto produktom nastaviť zľavu alebo akciu čím sa produkt stane ešte atraktívnejším. V najvyhľadávanejších frázach zase získate užitočné informácie čo ľudia najčastejšie na Vašich stránkach vyhľadávajú poprípade nadviazať na ne a vytvoriť požadovaný článok alebo produkt. Sledujte aj Vašich najaktívnejších zákazníkov a pokiaľ Vám to možnosti dovolia odmente ich zákazníckou zľavou alebo kupónom čím si upevníte jeho náklonnosť k Vám.

Štatistiky môžete sledovať v sekcii Statistik / Ansichten (jednotlivé filtrovanie následne nastavujete po kliknutí vpravo hore na tlačítkom  )

Veröffentlichen Seiten

"Registrieren bei Google My Business"

Informationen aus dem Hilfe "Registrieren bei Google My Business“

Registrieren bei Google My Business - pomocou služby Moja firma na Googli môžete zobraziť svoje otváracie hodiny, telefónne číslo a trasu vo Vyhľadávaní Google a v Mapách. Video návod ako pridať firmu na Google.

"Registrierung bei Suchmaschinen"

Informationen aus dem Hilfe "Registrierung bei Suchmaschinen“

Registrierung bei Suchmaschinen - hlavne ak sú Vaše stránky na internete nové odporúča sa zapísať ich do najvýznamnejších vyhľadávačov ako Yahoo, Bing Google (ich nástroju sú: Yandex, Bing, Webmaster Tools...). Vďaka tomu vyhľadávače skôr indexujú Vaše stránky, rýchlejšie preskúmajú obsah Vašich stránok a tým pádom sa stránky budú skôr zobrazovať v ich vyhľadávaní. Okrem toho si vo vyhľadávačoch verifikujete doménu a teda pravosť jej vlastníctva pre využívanie ich ďalších nástrojov.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Domain-Verifizierung

Vyhľadávače napr.:

"Registrierung bei Katalogen der Webseiten und Firmen"

Informationen aus dem Hilfe "Registrierung bei Katalogen der Webseiten und Firmen“

Registrierung bei Katalogen der Webseiten und Firmen - užitočný spôsob ako Vaše stránky alebo firmu zverejniť na internete zadarmo. Registrácia do katalógov je považovaný za jedno z prvých úkonov link buildingu teda spätných odkazov na externých stránkach, čo samozrejme nahráva rôznym vyhľadávačom.

Viac informácii a zoznam katalógov nájdete v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?.

"Registrierung bei Webseiten, wo die Produkte verglichen werden"

Informationen aus dem Hilfe "Registrierung bei Webseiten, wo die Produkte verglichen werden“

Registrierung bei Webseiten, wo die Produkte verglichen werden - účinný spôsob zverejnenia Vašich produktov na stránkach s vysokou návštevnosťou a cielených potenciálnych zákazníkov. Návštevníci si na daných porovnávačoch (Heureka, Pricemania, Zboží...) môžu následne produkty porovnávať s Vašou konkurenciou a sami si vyberú u koho si daný produkt zakúpia. Zverejnenie takýchto produktov je väčšinou zadarmo, samozrejme pre zvýhodnené vyhľadávanie práve Vašich produktov je nutné počítať s poplatkom.

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / XML-Feed

Viac informácii v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

Informácie ako napojiť stránky na porovnávač heureka v nápovede Wie kann man die Webseite mit Produkt-Vergleicher Heureka verbinden?

"Registrierung bei Rabatt-Portale"

Informationen aus dem Hilfe "Registrierung bei Rabatt-Portale“

Registrierung bei Rabatt-Portale - skvelý nástroj na predaj produktu, ktorý by mal mať nižšiu cenu ako ponúkate na eshope alebo Vaša konkurencia. Funguje to tak že, po registrácii Vášho produktu na zľavovom portáli získate zoznam zľavových kódov pre Váš produkt, ktoré zadáte do systému. Zákazník si na zľavových portáloch zakúpi zľavový kupón na vami ponúkaný produkt. Získaný kód zákazník použije pri nákupe vo Vašom eshope, čím sa zníži jeho cena v košíku. Portály navštevuje množstvo potenciálnych a cielených zákazníkov, je nutné však počítať s províziou predaných kupónov práve pre daný zľavový portál najčastejšie na konci zúčtovacieho mesiaca.

Zľavové kupóny nastavujete v sekcii Eshop / Rabatt-Coupons (Kupóny musíte v eshope povoliť v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Rabatt-Coupons erlauben")

Viac informácii o zľavách v eshope v nápovede Wie man mit Preisen, Rabatten und Sonderangeboten im E-Shop arbeitet?

Viac informácii o zľavových portáloch v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

"Veröffentlichung von PR-Artikeln"

Informationen aus dem Hilfe "Veröffentlichung von PR-Artikeln“

Veröffentlichung von PR-Artikeln - výborný nástroj na budovanie link buildingu. Okrem toho, že môže priniesť návštevníkov priamo z externej stránky na ktorej je článok uverejnený, dôležitejšie sú však spätné odkazy na Vašu stránku zverejnené na externej stránke. Pre vyhľadávače ide o dôležitý zdroj informácii vďaka čomu môžu stránky na ktoré článok odkazuje uprednostniť vo svojom vyhľadávaní. Funguje to tak, že si vytvoríte článok o ponúkanej službe alebo produkte a uverejníte ho na externej stránke, ktorá sa PR článkami zaoberá. Uverejnenie PR článkov je zväčša zadarmo, každý článok by však mal byť jedinečný. Nekopírujte tak texty z internetu, ale skôr ich popíšte vlastnými slovami (nie je ani tak dôležitá dĺžka článku ako skôr jedinečnosť na internete). Vyhľadávače dokážu duplicitné články identifikovať a ich kópiám tak priradia nižšie hodnotenie, čo má za následok slabšie vyhľadávanie vo vyhľadávačoch.

Präsentation Seite

"Erstellung der Facebook-Seite"

Informationen aus dem Hilfe "Erstellung der Facebook-Seite“

Erstellung der Facebook-Seite - je už prakticky pravidlom, aby stránky, ktoré ponúkajú služby alebo produkt mali svoju FunPage stránku na Facebooku. Vytvorenie pritom nieje nič zložité a samozrejme zadarmo. Stačí mať vlastný profil na Facebook.com a následne na stránkach Vytvoriť stránku Facebook postupovať podľa pokynov. Výhodou sociálnej siete je práve prezentácia Vašich stránok na obrovskej sieti užívateľov, ktorí môžu Vaše stránky ďalej zdieľať po internete. Ako prvých je možné pozvať svojich priateľov alebo zákazníkov, užívateľov stránok pokiaľ máte ich emailovú databázu. Vytvorenie stránok je však len prvá časť, aby Facebook stránka bola naozaj populárna je nutné sa o ňu starať aktuálnymi článkami, či už na produkt, službu alebo na zaujímavé novinky alebo články. Čo však neodporúčame je kupovať si takzvaných Facebook fanúšikov, nakoľko ide zväčša o fiktívnych užívateľov alebo užívateľov ktorý o Vašu ponuku nebudú mať záujem (v prípade reklamy na Facebooku to budú vyhodené peniaze). Na Vaše webové stránky môžete tiež umiestniť rôzne moduly a pluginy sociálnej siete Facebook

Viac informácii o napojení Facebooku Wie kann man die Webseiten mit Facebook Dienstleistungen verbinden?

Viac informácii o sociálnej sieti Facebook v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

"Erstellung der Instagram"

Informationen aus dem Hilfe "Erstellung der Instagram“

Erstellung der Instagram - patrí medzi najpoužívanejšie sociálne siete. Veľké využitie má hlavne pri produktoch alebo službách, ktoré sú zachytávané na fotografii. Medzi také môžu patriť napríklad produkty hand-made či služby fotografa. Využitie tejto sociálnej siete je obrovské. Medzi obľúbené funkcie patrí instastories, ktoré využijete napríklad pri zviditeľnení aktuálne prebiehajúcej akcii alebo novinkách.

Ďalšou výhodou je, že Instagram patrí pod Facebook, vo veľa prípadoch uľahčuje jeho propagáciu alebo nastavenia.

"Erstellung der Twitter-Seite"

Informationen aus dem Hilfe "Erstellung der Twitter-Seite“

Erstellung der Twitter-Seite - ide o známu sociálnu sieť hlavne v USA. U nás nie je tak populárna no aj na nej môžete nájsť záujemcov práve vašeho zamerania, preto neodporúčame zanedbať vytvorenie aj Twitter stránky. Tak ako aj na iných sociálnych sieťach aj na Twitteri môžu vaše príspevky tzv "Tweety" sledovať iný užívatelia. Vytvorenie stránok je však len prvá časť, aby Twitter stránka bola naozaj populárna je nutné sa o ňu starať aktuálnymi článkami, či už na produkt, službu alebo na zaujímavé novinky alebo články. Narozdiel od iných je možne na Twitteri vytvoriť status len so 140 znakmi

Viac informácii o sociálnej sieti Twitter v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

"Erstellung des YouTube-Kanals (Vimeo)"

Informationen aus dem Hilfe "Erstellung des YouTube-Kanals (Vimeo)“

Erstellung des YouTube-Kanals (Vimeo) - využite možnosť vytvárania videí na YouTube, či už na rôzne video návody, prezentácie, video články a pod. Vo svojom účte si tak videá môžete spravovať a v prípade, že pôjde o zaujímavý zdroj videí užívatelia môžu Váš kanál sledovať, čo znamená, že budú o novinkách vždy informovaný vo svojom účte YouTube. Službu je tiež spojená so sociálnou sieťou Google+ ak sa jedná o rovnaký účet, videá tak vidia aj užívatelia, ktorý Vás majú v kruhoch Google+

Vytvorené videá môžete zdielať na všetkých sociálnych sieťach, alebo ich umiestniť na stránky do článkov alebo k produktom.

Viac informácii o službe YouTube v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

Alternatívnou službou pre YouTube je aj služba Vimeo.com

"Erstellung des Pinterest-Profils"

Informationen aus dem Hilfe "Erstellung des Pinterest-Profils“

Erstellung des Pinterest-Profils - sociálna sieť hlavne pre grafikov, fotografov ale aj tvorcov zaujímavých produktov a predajcov módnych doplnkov. Ide o sociálnu sieť plnú obrázkov a fotiek, kde Vás takisto ako aj na iných môžu sledovať ostatný užívatelia a odoberať/zdielať tak Vaše novinky.

Viac informácii o sociálnej sieti Pinterest v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

"Diskutieren und Helfen in Foren"

Informationen aus dem Hilfe "Diskutieren und Helfen in Foren“

Diskutieren und Helfen in Foren - vytvorte si profil (účet) na veľkých a známych diskusných fórach s Vašim zameraním. Pomáhajte ostatným užívateľom s ich problémami alebo sa jednoducho zapojte do vzniknutej diskusie. Pravdepodobne Vám administrátor nedovolí inzerovať vlastné stránky, alebo Vám takúto formu reklamy zmaže a zablokuje účet, no na väčšine diskusných fórach si môžete vytvoriť akýsi PODPIS, ktorý sa zobrazuje pri každom Vašom vloženom príspevku. Pokiaľ bude podpis korektný a neprehnaný nemá prečo administrátor Váš účet blokovať, hlavne keď ste ostatným užívateľom nápomocný. Okrem toho, že sa pri každom Vašom príspevku zobrazuje PODPIS (Vaša reklama), napomáhaním môžete získať prestíž medzi ostatnými užívateľmi (väčšinou označovanú ako Karma alebo Body).

Bezahlte Marketing

"Senden von Newslettern"

Informationen aus dem Hilfe "Senden von Newslettern“

Senden von Newslettern - inak známi aj ako email marketing je pravidelné informovanie Vašich užívateľov/zákazníkov formou odoslania hromadných emailov. V systéme WEXBO® je možné odoslať newsletter všetkým užívateľom a zákazníkom Vašich stránok a taktiež uživateľom, ktorý sa sami prihlásili na ober noviniek cez modul Newsletter. Do systému je možné tiež emaily vkladať manuálne, no zo zákona musí s prijímaním takýchto emailov súhlasiť majiteľ samotného emailu. V prípade porušenia pravidiel rozposielania newsletteru môže dôjsť až k žalobe odosielateľa/prevádzkovateľa stránok (teda Vás) s nemalou pokutou, ale aj zo strany prevádzkovateľa systému WEXBO® a to zablokovaním stránok. Preto vo všetkých newsletteroch sa v pätičke každého rozosielaného emailu formou newsletteru zobrazuje formulka na odhlásenie z tohoto newsletteru.

Modul na prihlásenie sa do odberu noviniek je ZADARMO a nastavujete ho v sekcii Add-ons / Module / Newsletter, kde tiež vytvárate kampane newsletteru. Platené je však až samotné rozposielanie newsletteru. Kredit na rozposielanie newsletteru zakúpite v Add-ons / Module / Newsletter po kliknutí na tlačítko  .

Užívateľov, ktorý odoberajú newsletter nájdete v sekcii Benutzer / Newsletter (automaticky sú v ňom zaradený registrovaný užívatelia)

"Werbung auf Google (Ads)"

Informationen aus dem Hilfe "Werbung auf Google (Ads)“

Werbung auf Google (Ads) - ide asi o najobľúbenejší platený nástroj na zverejnenie reklamy. O reklamy v službe google sa stará Google AdWords https://adwords.google.com/

Funguje to tak, že si zakúpite kredit za ktorý Vám bude AdWords stŕhať sumu za zobrazenie alebo prekliky Vašej reklamy. Môžete sa tak dostať na prvé miesta vo vyhľadávaní Google (na miesta určené pre reklamu) alebo na stránkach s Vašim zameraním čím docielite najefektívnejšiu reklamu.

Možnosti reklamných plôch

 • obrázkové (bannery rôznych veľkostí)
 • textové

Možnosti zobrazenia reklám

 • vo vyhľadávaní Google (len textové reklamné plochy)
 • na stránkach partnerov Google (zobrazenie reklám na stránkach, ktoré si nechali na svojich stránkach zobrazovať reklamy Google)

Možnosti platby za reklamu

 • cena za kliknutie na reklamu (PPC)
 • cena za zobrazenie reklám (cena za určitý počet zobrazení Vašich reklám)

Google AdWords obsahuje množstvo ďalších funkcii vďaka ktorým je možné zacieliť reklamu na konkrétneho zákazníka (krajina, mesto, kľúčové slová, zobrazenie reklám len v určíte dni a v určitý čas, ako aj maximálny denný limit na reklamu). Preto sa naozaj oplatí nechať si poradiť aj pri tvorbe reklamných kampaní práve od autorizovanej firmy, ktorá Vám AdWords nastaví podľa Vášho zamerania. Síce takýto audit nie je zadarmo, pri dlhodobom využívaní služby Google AdWords sa Vám tieto investície vrátia.

Nezabudnite, že ako nový zákazník AdWords môžete získať bonus ZADARMO. Kupón a podmienky môžete nájsť na http://www.google.com/adwords/coupons/

Viac informácii o reklame v nápovede Wie man richtig ihre Websites im Internet schaffen und zu fördern?

"Werbung auf Etarget"

Informationen aus dem Hilfe "Werbung auf Etarget“

Werbung auf Etarget - Etarget je platený reklamný systém v ktorom si vytvoríte reklamy, ktoré sa následne podľa nastavenia môžu zobrazovať na známych stránkach a portáloch, ale aj na stránkach, ktoré si nechali zobrazovať reklamné plochy Etarget. Najpopulárnejšou reklamou je tak PPC, kedy za reklamu platíte až po kliknutí na reklamu. V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne filtre pre čo najlepšie zacielenie reklamy na vami požadovaného zákazníka alebo stránku. Okrem SK a CZ trhu je možné reklamy umiestniť aj v iných krajinách.

Registrácia na Etarget SK alebo Etarget CZ (ako inzerent)

"Werbung auf Facebook"

Informationen aus dem Hilfe "Werbung auf Facebook“

Werbung auf Facebook - o zobrazovanie reklám sa stará Facebook reklama.

Funguje to tak, že si zakúpite kredit za ktorý Vám bude Facebook stŕhať sumu za zobrazenie alebo prekliky Vašej reklamy. Reklama sa tak objaví na miestach určených pre reklamu (v pravom panely). Propagovať však môžete aj statusy vo Vašom profile alebo Vašej Facebook FunPage (pri vytvorenom statusu sa zobrazí políčko "PROPAGOVAŤ")

Platbu za reklamu je možné uhradiť kreditnou kartou alebo internetovou peňaženkou PayPal.

"Werbung auf Seznam.sk (Sklik)"

Informationen aus dem Hilfe "Werbung auf Seznam.sk (Sklik)“

Werbung auf Seznam.sk (Sklik) - Sklik je platený reklamný systém v ktorom si vytvoríte reklamy, ktoré sa následne podľa nastavenia môžu zobrazovať vo vyhľadávači Seznam, ale aj na sesterských stránkach a portáloch, ktoré zastrešuje spoločnosť Seznam. Najpopulárnejšou reklamou je tak PPC kedy za reklamu platíte až po kliknutí na reklamu. V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne filtre pre čo najlepšie zacielenie reklamy na vami požadovaného zákazníka alebo stránku.

Registrácia na Sklik.cz

"Werbung auf Azet.sk (Azetklik)"

Informationen aus dem Hilfe "Werbung auf Azet.sk (Azetklik)“

Werbung auf Azet.sk (Azetklik) - Azetklik je platený reklamný systém v ktorom si vytvoríte reklamy, ktoré sa následne podľa nastavenia môžu zobrazovať stránkach Azet ale aj na sesterských stránkach a portáloch, ktoré zastrešuje spoločnosť Azet. Najpopulárnejšou reklamou je tak PPC, kedy za reklamu platíte až po kliknutí na reklamu. V systéme je samozrejme možné nastaviť rôzne filtre pre čo najlepšie zacielenie reklamy na vami požadovaného zákazníka alebo stránku.

Registrácia na Azetklik.sk

"Werbung für Webseiten mit einem ähnlichen Thema"

Informationen aus dem Hilfe "Werbung für Webseiten mit einem ähnlichen Thema“

Werbung für Webseiten mit einem ähnlichen Thema - forma reklamy, ktorá sa niekomu môže vyplatiť a niekomu nie, čo závisí hlavne od ceny za reklamu, ktorú si prevádzkovateľ stránky určí (nebojte sa vyjednávať, zväčša pri objednaní dlhodobého prenájmu reklamnej plochy je možné cenu výrazne znížiť). Neplaťte však reklamu na stránkach, ktoré nezodpovedajú Vašemu zameraniu, pretože je veľká pravdepodobnosť, že o Vašu reklamu nebude veľký záujem a nakoľko zväčša platíte za zobrazenie reklamy a nie za klik na reklamu pôjde o nízky profit z takýchto reklám.

Pre umiestnenie reklamnej plochy kontaktujte oddelenie na reklamu alebo správcu daných stránok (zväčša v pätičke stránky)

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00