line

Uvítacie okno je možnosť zobrazovania vyskakovacieho úvodného okna (v podobe článku, upozornenia, akcie, formulára, ...) pri prvotnom navštívení stránky, s možnosťou opätovného zobrazenia po určitej dobe.

Zobrazenie okna:

  • pri prvotnej návšteve stránok
  • o 30 dní po poslednom zobrazení okna
  • pri každej návšteve, ak si užívateľ zmaže vo svojom prehliadači cookies
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Uvítacie okno.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00