line

Okrem prednastavených skupín možno vytvárať ďalšie vlastné skupiny. Týmto skupinám je ďalej možné priradiť konkrétnu zľavu, produkt, kategóriu, menu položku, článok alebo modul. Povoliť alebo zakázať vstup do administrácie a jej konkrétnych častí. Uistite sa však, či jednotlivé práva vstupu do administrácie a teda aj možnosť manipulovania (vytvárania/úprav/mazania článkov/produktov) povoľujete správnej skupine užívateľov. V ESHOP Premium môžete nastaviť cenové hladiny pre každý produkt rôznej skupine.

  • Novú skupinu užívateľov je možné vytvoriť tlačítkom vpravo Přidat skupinu.
  • Vytvorené skupiny užívateľov prideľujete užívateľom v sekcii Uživatelé / Uživatelé.
  • Pre správu skupín užívateľov použite stĺpec Akce.

Pre vytvorenie užívateľov s právomocami v administrácii viac informácii na Může mít web/eshop více správců s různými pravomocemi?

Do administrácie sa všetky skupiny okrem administrátora dostanú len v ostrej prevádzke a to len cez adresu "http://admin.vasedomena.cz". Teda NIE už cez adresu všeobecného prístupu do administrácie "http://admin.wexbo.com".
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Uživatelé / Skupiny.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00