line

Každému zákazníkovi prípadne skupine užívateľov je možné priradiť určitú zľavu, ktorú si môže počas svojich nákupov uplatňovať. Využiť je tiež možné rôzne benefity ako vernostný program, darčeky k objednávke alebo k produktu a pod.


Zľava užívateľa - určuje zľavu v % na produkty pre daného užívateľa. Ak má niektorý z užívateľov nastavenú zľavu, nemôže pri objednávkach uplatniť žiadny zo zľavových kupónov.

Zľava skupiny - určuje zľavu v % na produkty pre danú "Užívateľskú skupinu" a teda aj pre užívateľa v danej skupine.

Ak zadáte "Zľava užívateľa", v tom prípade sa ignoruje "Zľava skupiny" pre daného užívateľa, teda nadradená zľava. Priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.

Informácia o pridelenej zľave užívateľa či zľave užívateľskej skupiny sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa. Aktuálne prihláseným užívateľom sa tak zmena v účte neprejaví okamžite, ale až po tom čo sa odhlásia a opätovne prihlásia do účtu.

Informácie z nápovedy položky "Podmienky pre uplatnenie užívateľskej zľavy"
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavu užívateľa a skupiny nie je možné kombinovať so zľavovým kupónom, množstevnou a objemovou zľavou.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať užívateľa v otvorenom okne v záložke E-shop položka "Zľava užívateľa".

Zľava (%) - určuje, akú zľavu v % bude mať daná skupina na produkty v eshope. VÝNIMKA: Ak je v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Právomoci položka "Zakázať kupóny/zľavy" aktívna, tak sa na daný produkt Zľava nevzťahuje.

Informácia o pridelenej zľave užívateľa či zľave užívateľskej skupiny sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa. Aktuálne prihláseným užívateľom sa tak zmena v účte neprejaví okamžite, ale až po tom čo sa odhlásia a opätovne prihlásia do účtu.
Informácie z nápovedy položky "Podmienky pre uplatnenie užívateľskej zľavy"
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavu užívateľa a skupiny nie je možné kombinovať so zľavovým kupónom, množstevnou a objemovou zľavou.

Nadradená zľava - priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Užívatelia / Skupiny v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu v otvorenom okne v záložke E-shop položka "Zľava (%)".

Možnosť nastaviť minimálnu cenu objednávky, ktorú bude možné v eshope vytvoriť. Ak ste ju určili napr. na 5 €, objednávku na sumu nižšiu ako 5 € zákazník vytvoriť nedokáže. Túto možnosť často využívajú eshopy s veľmi nízkymi cenami produktov ako sú predaj na metráž (nite, látky, alebo iný metrážny materiál,...)

Minimálna cena objednávky (s DPH) - minimálna suma (s DPH), s ktorou nebude možné vytvoriť objednávku. V opačnom prípade sa zobrazí užívateľovi upozornenie na objednania minimálnej sumy.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie položka "Minimálna cena objednávky (s DPH)".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00