line

Každému zákazníkovi prípadne skupine užívateľov je možné priradiť určitú zľavu, ktorú si môže počas svojich nákupov uplatňovať. Využiť je tiež možné rôzne benefity ako vernostný program, darčeky k objednávke alebo k produktu a pod.


Zľava užívateľa (%) - určuje zľavu v % na produkty pre daného užívateľa. Ak má niektorý z užívateľov nastavenú zľavu, nemôže pri objednávkach uplatniť žiadny zo zľavových kupónov.

Zľava skupiny - určuje zľavu v % na produkty pre danú "Užívateľskú skupinu" a teda aj pre užívateľa v danej skupine. Ak zadáte "Zľava užívateľa (%)", v tom prípade sa ignoruje "Zľava skupiny" pre daného užívateľa, teda nadradená zľava. Priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.

Keďže informácie o zľave užívateľa sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa, pre aktuálne prihlásených užívateľov sa zmeny prejavia až po ich opätovnom prihlásení.


Zľava (%) - určuje, akú zľavu v % bude mať daná skupina na produkty v eshope. VÝNIMKA: Ak je v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Právomoci položka "Zakázať kupóny/zľavy" aktívna, tak sa na daný produkt Zľava nevzťahuje.

Keďže informácie o zľave užívateľa sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa, pre aktuálne prihlásených užívateľov sa zmeny prejavia až po ich opätovnom prihlásení.

Nadradená zľava - priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.


Možnosť nastaviť minimálnu cenu objednávky, ktorú bude možné v eshope vytvoriť. Ak ste ju určili napr. na 5 €, objednávku na sumu nižšiu ako 5 € zákazník vytvoriť nedokáže. Túto možnosť často využívajú eshopy s veľmi nízkymi cenami produktov ako sú predaj na metráž (nite, látky, alebo iný metrážny materiál,...)

Minimálna cena objednávky (s DPH) - minimálna suma (s DPH), s ktorou nebude možné vytvoriť objednávku. V opačnom prípade sa zobrazí užívateľovi upozornenie na objednania minimálnej sumy.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00