line

Čas je informatívny modul s možnosťou zobrazenia času, dátumu, a aktuálneho dňa na stránke. Do modulu je možné zobraziť meno, ktoré má v daný deň meniny. Meniny sa zobrazia podľa kalendára krajiny, v ktorom sú stránky vytvorené (dostupné len vo vybraných krajinách).

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Čas.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00