line

Po aktivovaní tejto funkcie bude vedená skladová evidencia Vašich produktov. Na základe nastavení tak nebude možné napríklad fakturovať nad rámec skladových kusov, alebo ak sú vybrané produkty rezervované. V prípade aktívnej skladovej evidencie sa počet kusov produktu mení na základe počtu objednaných/rezervovaných kusov. Ak nie je skladová evidencia aktívna, možno počet kusov a dostupnosť zadať/vybrať pri úprave produktu.


Skladová evidence - po aktivácii bude vedená skladová evidencia Vašich produktov. Nebude možné fakturovať nad rámec skladových kusov.

Párovanie/rezervácia produktov na objednávku a späť na sklad:

  • Systém automaticky priradí k novo vytvorenej objednávke alebo pri jej prepnutí do stavu "potvrzena", v závislosti od nastavenia skladovej evidencie, dostupné produkty (kusy zo skladu). Prípadne ak sa napárujú (rezervujú) všetky produkty v objednávke, objednávka sa automaticky prepne do stavu "kompletní".
  • Pri odstránení niektorého produktu z objednávky sa rezervované kusy produktu automaticky odpárujú z objednávky a spätne priradia k produktu na sklade. Produkty sa z objednávky odpárujú (odrezervujú) aj v prípade prepnutia objednávky do stavu "zrušena".
  • V prípade zmazania faktúry, alebo vytvorenia dobropisu (opravnej faktúry) sa produkty z objednávky neodpárujú, keďže sú viazané na objednávku, a nie na daňové doklady.

Viac informácii v nápovede Skladová evidence eshopu

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Sklad položka "Skladová evidence".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny