Zobrazenie štatistík objednávok (počet, obrat, zisk). Pre nastavenie požadovaných štatistík a obdobia použite vpravo hore tlačítko  . Do štatistík sú na základe filtra zahrnuté všetky objednávky, okrem tých, ktoré majú nastavený stav "zrušená".

Typ štatistík

  • počet - Počet vytvorených objednávok.
  • obrat - Súčet celkových súm objednávok (s DPH).
  • zisk - Zisk je vypočítaný "súčtom celkových súm objednávok (s DPH)" - "nákupná cena tovaru v objednávkach (s DPH)". Aby sa daný udaj zobrazoval, je nutné mať v sekcii Produkty / Produkty, v úprave produktov, vyplnenú položku "Nákupná cena".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00