line

Zobrazenie štatistík objednávok (počet, obrat, zisk). Pre nastavenie požadovaných štatistík a obdobia použite vpravo hore tlačítko  . Do štatistík sú na základe filtra zahrnuté všetky objednávky, okrem tých, ktoré majú nastavený stav "zrušená".

 Typ štatistík

  • počet - Počet vytvorených objednávok.
  • obrat - Súčet celkových súm objednávok (s DPH).
  • zisk - Zisk je vypočítaný "súčtom celkových súm objednávok (s DPH)" - "nákupná cena tovaru v objednávkach (s DPH)". Aby sa daný udaj zobrazoval, je nutné mať v sekcii Produkty / Produkty, v úprave produktov, vyplnenú položku "Nákupná cena".

 Typ - do štatistík sa zarátajú len objednávky obsahujúce faktúru.

 Mena - v prípade, že nie je vybraná žiadna mena, do štatistík sa započítajú objednávky vo všetkých menách, avšak konečná suma objednávky alebo jej zisk bude prepočítaný kurzom nastaveným v objednávke (k hlavnej mene) a konečná hodnota sa zobrazí len v hlavnej mene.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Štatistiky / Objednávky.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00