line

V prvom rade odporúčame vytvoriť si najprv dopravy s požadovanými pravidlami. Následne jednotlivé pred-vytvorené dopravy prepojíte so spôsobmi platieb. Samotná platba sa zákazníkovi zobrazí len v prípade, že niektorá z dopráv, s ktorou je platba prepojená, vyhovie nastaveným pravidlám.

V prípade, že chcete nastaviť pre jedného prepravcu (napr. UPS) viacero cenových hladín (napr. na základe váhy alebo ceny objednávky), je nutné vytvoriť viacero dopráv jedného dopravcu (napr. vytvoríte 3 krát dopravu s názvom UPS a rôznou cenou), kde každej doprave nastavíte požadované pravidlá. Teda nie je možné vytvárať rôzne cenové hladiny jedného prepravcu (napr. UPS) v jednej pred-vytvorenej doprave.

Vytvorenie spôsobu dopravy

Dopravu, ktorú si zákazník vyberá v objednávacom procese vytvárate v sekcii Eshop / Delivery vpravo hore pod tlačítkom Add the delivery methode.

Pravidlá zobrazenia dopravy (aj prepojenej platby)

Pre každý spôsob dopravy môžete nastaviť rôzne pravidlá, kedy sa má daná doprava a rovnako s ňou prepojená (napárovaná) platba zobraziť:

 • "Show only for groups"
 • "Only within state"
 • "Only for Zip"
 • "Display in currencies only"
 • "Only for products"
 • "Date of the view"
 • "For orders with amount"
 • "For orders of weight of (kg)"
 • "For orders with a volume (m3)"
 • "For orders with index"
 • "The largest dimension of the product (cm)"

Pri nastavovaní pravidiel (obmedzení) v dopravách je nutné si dať veľký pozor, aby ste vytvorili všetky možné kombinácie obmedzení. Ak sú položky s obmedzeniami prázdne, znamená to, že danej doprave nie je nastavené žiadne pravidlo, a doprava sa tak vždy zobrazí. Nižšie uvedené príklady s váhou platia pre všetky pravidlá (cena, objem, rozmery, ...), ktoré obsahujú možnosť nastavenia rozsahov from - to.

 • Významy from - to - Zákazníkovi sa zobrazí doprava ak obmedzenie (váha, cena, ...) je rovné alebo väčšie ako nastavená hodnota v poli from a zároveň je nastavené obmedzenie (váha, cena, ...) menšie ako nastavená hodnota v poli to. Napríklad pri doprave s nastavením obmedzením váhy from 1 kg to 10 kg, sa daná doprava zobrazí, len ak váha tovaru v košíku je rovná alebo väčšia ako 1 kg a zároveň je váha tovaru v košíku menšia ako 10 kg. Tovar v košíku s váhou 10 kg alebo 0,5 kg už nebude danej doprave vyhovovať, a tak sa doprava nezobrazí.
 • Rozsahy - Ak napr. vytvoríte jednu dopravu s obmedzením váhy from 1 kg to 10 kg a druhú dopravu s obmedzením váhy from 10 kg to 20 kg. Zákazník, ktorý si objedná tovar s váhou 30 kg alebo tovar, ktorému ste nezadali žiadnu váhu (0 kg) sa nezobrazí žiadna vyhovujúca doprava (ani platba), a nebude tak môcť pokračovať v nákupe. Keďže na základe vyššie uvedených obmedzení sa doprava zobrazí len v prípade, kedy tovar v košíku váži from 1 kg to 20 kg. Preto je nutné použiť celý rozsah obmedzení from 0 kg to nekonečna. Nekonečno/neobmedzene nastavíte tak, že v poli to zadáte 0 alebo pole necháte prázdne. Pri použití obmedzení je tak nutné v prvej doprave do poľa from nastaviť 0 a samozrejme v poslednej doprave do poľa to nastaviť 0 (nekonečno).
 • Predeli rozsahov - Ak napr. vytvoríte jednu dopravu s obmedzením váhy from 0 kg to 9 kg a druhú dopravu s obmedzením váhy from 10 kg to neobmedzene kg. Zákazník, ktorý si objedná tovar s váhou 9,5 kg sa nezobrazí žiadna vyhovujúca doprava (ani platba), a nebude tak môcť pokračovať v nákupe. Rozsahy from - to je nutné nastavovať bez predelov, teda ak v jeden doprave máte v poli to nastavenú hodnotu 9 kg (doprava vyhovuje ak je váha menšia ako 9), v ďalšej doprave je nutné do poľa from opätovne nastaviť hodnotu 9 kg (doprava vyhovuje ak je váha väčšia alebo rovná 9). Neodporúčame sa tiež spoliehať na použitie desatinných miest, kedy pri prvej doprave nastavíte v poli to hodnotu 9 kg a v druhej doprave v poli from hodnotu 9,1 kg. Správne nastavenie dopravy vyššie uvedeného príkladu je, ak v prvej doprave nastavíte obmedzenia váhy from 0 kg to 9 kg a v druhej doprave nastavíte obmedzenia váhy from 9 kg to neobmedzene kg, teda bez predelov.
 • Použitie viacerých obmedzení v jednej doprave - Neodporúčame v jednej doprave zbytočne používať naraz viacero obmedzení, keďže tak musíte myslieť na viacero kombinácií dopráv, ktoré je nutné vytvoriť. Ak napríklad do vyššie uvedeného príkladu s obmedzeniami váhy ešte do dopráv pridáte obmedzenie na užívateľskú skupinu (VIP užívatelia) či štát (SK), je nutné vytvoriť aj dopravy, ktoré budú vyhovovať ostatným skupinám (neregistrovaný užívatelia, ...), či štátom (CZ, DE, ...).
 • TIP - V prípade, že chcete viacerým produktom zobrazovať len určitú dopravu, a zároveň nevyužívate váhu produktov, je možné použiť nasledujúci spôsob nastavenia. Požadovaným produktom nastavte fiktívnu váhu napr. 1 kg a vytvorte dopravy s obmedzením váhy from 1 kg to neobmedzene kg, pričom ostatným dopravám, aby sa nezobrazovali, nastavte obmedzenie váhy from 0 kg to 1 kg. Akonáhle bude košík obsahovať jeden alebo viac produktov s nastavenou váhou 1 kg, zobrazí sa len vyhovujúca doprava.

Napojenie na prepravné služby

V položke "Delivery method" je možné doprave nastaviť konkrétnu prepravnú službu (Do you support the possibilities of the shipping services? (Uloženka, Zasilkovna, Balíkomat... )) a s ňou spojené možnosti, akými sú:

 • export štítkov
 • sledovacie čísla zásielok
 • výdajne/odberné miesta prepravcov

Zobrazenie informácií o doprave v detaile produktu

V detaile produktu môžete aktivovať informáciu o doprave s najnižšou cenou. Doprava aj cena sa zobrazí len pre konkrétny produkt (teda ak by bol v košíku len konkrétny produkt v počte 1 ks). Danú funkcionalitu aktivujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the product detail", kde vyberiete možnosť shipping.

Vytvorenie spôsobu platby

Platbu, ktorú si zákazník vyberá v objednávacom procese (dobierka, bankový prevod) vytvárate v sekcii Eshop / Payment vpravo hore pod tlačítkom Add a payment method. Platba sa zobrazí len v prípade, ak objednávka vyhovuje limitom, ktoré máte nastavené v prepojenej (napárovanej) spôsobe dopravy.

Pravidlá zobrazenia platby

Pre každý spôsob platby môžete dodatočne nastaviť nasledujúce pravidlá:

 • "Show only for groups"
 • "Display in currencies only"
 • "Date of the view"
 • "For orders with amount"

Keďže platby sú prepojené s dopravami, je nutné byť pri nastavovaní pravidiel pre platby nanajvýš opatrný, aby sa Vám nestalo, že doprave nastavíte platby, ktoré sa z dôvodu nastavených pravidiel zákazníkovi nezobrazia, a tak nebude možné danú dopravy využiť, resp. pokračovať v nákupe.

Odporúčame pravidlá nastavovať primárne jednotlivým dopravám a následne požadované platby k nim prideliť. V prípade, že chcete určitý spôsoby platby zobrazovať napr. pre určité pravidlo, ktoré má len samotná doprava, je nutné si vytvoriť po dve dopravy rovnakého typu (napr. kuriér DPD), kde dopravy budú mať nastavené rôzne pravidlá a rovnako pridelené rôzne platby.

Napojenie na platobné brány

Platbe môžete nastaviť konkrétnu platobnú bránu a s ňou spojené možnosti, viac info v nápovede Do you support the online bank payments? (Sporopay, Tatrapay, TrustPay...).

Napojenie na EET

Pri aktívnom plugine Electronic records of sales (EET) platbám nastavujete, či podliehajú elektronickej evidencii tržieb.

Nezabudnite ku každej platbe priradiť pred-vytvorený spôsob dopravy, rovnako tiež ku každej doprave priradiť pred-vytvorený spôsob platby.

Prečo mi v košíku nezobrazuje dopravu a platbu?

Pravdepodobne máte v sekcii Eshop / Delivery v úprave dopravy v záložke Powers zadané pravidlá (obmedzenia), ktoré znemožňujú zobrazenie dopravy a tak aj pridelenej platby. Prípadne máte dané pravidlá (obmedzenia) nastavené v sekcii Eshop / Payment priamo v úprave platby v záložke Powers. Ak nejakej doprave či platbe určujete obmedzenia a limity, je nutné vytvoriť ďalšie dopravy a platby so všetkými možnými kombináciami obmedzení a limitov.

ExampleAk máte vytvorenú len jednu dopravu napríklad KURIÉROM a zadáte limit len pre objednávky suma from 0€ to 100€ tak zákazníkovi, ktorý si objednáva produkty už za sumu 110€ nezobrazí žiadnu dopravu, nakoľko pre takýto limit nemáte vytvorenú takúto dopravu. Preto je nutné vytvoriť ďalšie dopravy so všetkými možnými kombináciami obmedzení a limitov. Všetky možné kombinácie pre limity tak môžu vyzerať takto:

 • KURIÉROM (suma from 0 to 100€)
 • KURIÉROM 2 (suma from 100 to 200€)
 • POŠTOU (suma from 200 to neobmedzene€) - (ak je pole prázdne alebo 0 znamená to: neobmedzene)

Užívateľovi je ponúknutá doprava ak "cena objednávky" je rovná alebo väčšia ako limit from a zároveň je "cena objednávky" menšia ako limit to. Preto, ak v príklade vyššie, bude objednávka v hodnote 100€, systém ponúkne dopravu KURIÉROM 2, pretože suma objednávky vyhovuje nastavenému limitu danej dopravy.

Pravidlo nastavenia limitov väčšie alebo rovné ako from a zároveň menšie ako to platí pre všetky limity v doprave. Ak vytvárate dopravy pre rôzne krajiny či skupiny je nutné všetky možné kombinácie dopráv vytvoriť aj pre všetky krajiny a skupiny.
Doprava sa tiež nebude zobrazovať ak na ňu nemáte napárovanú žiadnu platbu alebo napárované platby sú neaktívne.

Ako identifikovať problém s nezobrazením dopravy?

Po prihlásení sa na stránky ako užívateľ, ktorý je zaradený v skupine Administrátor alebo Supervisor sa v 2. kroku košíka "Doprava a platba" zobrazia okrem povolených spôsobov dopráv a platieb aj nepovolené spôsoby dopráv a platieb, ktoré z dôvodu nastavenia právomocí nespĺňajú niektoré požiadavky pre zobrazenie. Zároveň sa zobrazia aj podrobné informácie, ktoré nastavené požiadavky neboli splnené. Veríme, že Vám dané informácie pomôžu lepšie nastaviť podmienky, za ktorých chcete spôsoby dopráv a platieb zobrazovať.

Contact uswe are providing the support during the work days