line

Suchen umožňuje rýchle vyhľadávanie na stránkach či už v článkoch, alebo produktoch.

Základné pravidlá vyhľadávania:

 • Ak všetky slová vo vyhľadávanom výraze majú menej ako tri znaky alebo je vyhľadávaný výraz v úvodzovkách, pre vyhľadávanie sa použije výraz ako celok.
 • Ak sa vo vyhľadávanom výraze nachádzajú slová, ktoré majú 3 alebo viac znakov, pre vyhľadávanie sa použijú práve dané slová. Pričom slová, ktoré majú menej ako 3 znaky sa pre vyhľadávanie nepoužijú.

Vyhľadávanie v položkách produktov:

 • Pri položkách produktu "Produktname", "Eigener Code", "Kurze Beschreibung des Produktes", "Tags" systém vyhľadáva v texte, tak že všetky slová (>= 3 znaky) z vyhľadávaného výrazu sa musia nachádzať v niektorej z daných položiek. V prípade, že je vyhľadávaný výraz v úvodzovkách, musí sa v niektorej z daných položiek nachádzať práve zadaný výraz.
 • Pri položkách ID produktu, "EAN-Code", "ISBN Code" ,"Teilenummer", "Seriennummer (S/N)" je nutné aby vyhľadávaný výraz sa presne zhodoval s textom zadaným v niektorej položke.
 • Systém nevyhľadáva v poliach Rozšírený popis v záložke Beschreibung a SEO ("Titelname (title)", "Schlüsselwörter (keywords)"), ktoré slúžia len pre vyhľadávače (Google, Seznam,...)
 • Položka "Tags", v úprave produktu sa špeciálne využíva práve pre vyhľadávanie, kedy je možné produktu nastaviť ďalšie potrebné alebo podobné výrazy pre vyhľadávanie. Obsah danej položky sa nezobrazuje nikde na stránkach.

Vyhľadávanie v položkách článkov:

 • Pri položkách článku "Überschrift, Name des Artikels", "Kurze Beschreibung", "Tags" systém vyhľadáva v texte, tak že všetky slová (>= 3 znaky) z vyhľadávaného výrazu sa musia nachádzať v niektorej z daných položiek. V prípade, že je vyhľadávaný výraz v úvodzovkách, musí sa v niektorej z daných položiek nachádzať práve zadaný výraz.
 • Systém nevyhľadáva v poliach Obsah článku v záložke Grundangaben a SEO ("Titelname (title)", "Beschreibung (description)", "Schlüsselwörter (keywords)"), ktoré slúžia len pre vyhľadávače (Google, Seznam,...)
 • Položka "Tags", v úprave článku sa špeciálne využíva práve pre vyhľadávanie, kedy je možné článku nastaviť ďalšie potrebné alebo podobné výrazy pre vyhľadávanie. Obsah danej položky sa nezobrazuje nikde na stránkach.
  Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Module / Suchen.
  kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00