line

HTML meta tagy alebo atribúty určujúce význam jednotlivých prvkov na stránke (názov, obrázok, cena, mena, dostupnosť, hodnotenie...). Označované aj ako Microdata, Microformats, RDFa. Označené prvky sa tak môžu štruktúrovane zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00