line

QR kód je používateľsky rozšírený dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vie dekódovať väčšina dnešných smartfónov pomocou aplikácie a fotoaparátu/kamery. QR kód načíta aktuálne zobrazenú stránku.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / QR kód.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00