line

Parametre rýchlo a jednoducho poukazujú na jednotlivé hodnoty produktu (napr.: uhlopriečka, rozlíšenie, hmotnosť,...). Vytvorené parametre následne priraďujete v produktoch. Na základe vytvorených parametrov budú môcť Vaši zákazníci vybrané produkty porovnávať. Je možné tiež nastaviť to, či sa budú tieto parametre zobrazovať vo filtroch a v detaile produktu.

Viac informácii v nápovede Ako vytvoriť parametre produktu?

Pre vytvorenie parametra najskôr vľavo vyberte kategóriu, v ktorej sa daný parameter bude zobrazovať. Parameter následne v danej kategórii vytvoríte vpravo hore tlačítkom Pridať parameter

 •   - Aktívny parameter.
 •   - Aktívny parameter určený vo vyššej kategórií, je možné ho zmazať či deaktivovať len v kategórii, v ktorej bol vytvorený.
 •   - Neaktívny parameter.

Vytvorené parametre vypĺňate v sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Parametre

 • Ak v úprave nejakom produktu v záložke Parametre nevyplníte niektorý z parameterov, nebude sa zobrazovať v danom produkte.
 • Pozície parametrov môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na ľavý stĺpec a následne daný parameter chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.
 • Parametre vytvárajte pre každú kategóriu jednotlivo (teda vytvárajte parametre len v kategóriach, v ktorých sa daný parameter má zobrazovať). Výnimkou je, ak sa niektoré parametre zhodujú s ostatnými v kategóriach a podkategóriach, vtedy zadávajte parameter do najvyššej možnej kategórie. Strom jednotlivých kategórii je na ľavej strane.
 • Ak chcete parametre zobrazovať vo filtroch je nutné:
  • zadať parametre len do hlavnej KATEGÓRIE
  • v úprave konkrétneho parametra v záložke Filter je nutné mať aktívnu položku "Zobraziť vo filtroch" (môžete nastaviť aj "Typ zobrazenia filtra")
  • v sekcii Doplnky / Pluginy / Filter v položke "Zobrazované filtre" aktivovať možnosť "parametre"
 • Ak chcete parametre zobrazovať v detaile produktov (záložku) je nutné:
  • v úprave konkrétneho parametra v záložke Právomoci je nutné mať aktívnu položku "Zobraziť v detaile"
  • v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Sekcie detailu produktu" aktivovať možnosť špecifikácia
 • Ak chcete parametre zobrazovať v detaile produktov (v štruktúre vpravo hore) je nutné:
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Parametre.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni