line

Ak občas meníte ceny produktov, táto funkcia umožní tieto zmeny sledovať, čoho výsledkom je graf, na ktorom sa bude zobrazovať časové obdobie a cena, za ktorú sa v tom-ktorom období produkt dal kúpiť. Zákazník tak môže vidieť, ako sa cena produktu postupom času vyvíjala.


V detaile produktu sa zobrazí sekcia "História cien", kde sa zobrazuje graf s vývojom/zmenou ceny produktu od jeho pridania. Sekcia sa zobrazí len v prípade ak je rozmedzie medzi vytvorením produktu (prvou cenou) a poslednou zmenou ceny, väčšie alebo rovné ako 10 dní. Zmena ceny produktu sa v histórií zaeviduje len jeden krát za jeden deň, resp. sa zaeviduje posledná zmena ceny produktu v daný deň. Teda ak napr. 3x zmeníte v jeden deň cenu produktu, v histórií bude evidovaná len posledná zmena ceny produktu.

Vzhľadom na veľké množstvo dostupných možností, týkajúcich sa nastavenia cien produktov, ktoré systém obsahuje, systém nedokáže evidovať úplnú históriu cien produktov, resp. cien rôznych kombinácií nastavení súvisiacich s konečnou cenou produktu. Z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť správne zobrazenie histórie cien v prípade, že okrem základných nastavení produktu "Preis", "Marge" a "Rabatt" využívate aj iné kombinácie cenotvorby produktu, ktoré systém poskytuje a neustále rozširuje (marža kategórií, užívateľské a skupinové zľavy, príplatky subvariantov, cenové hladiny, a pod.).

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Sektionen des Produktdetails" vyberte možnosť Preisentwicklung.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00