line

Systém poskytuje zákazníkovi možnosť položiť predajcovi otázku k produktu, pričom možno využiť kompletný formulár s viacerými (aj povinnými) poliami.


Viac o nastavení daného formulára nájdete v sekcii Add-ons / Plugins / Formulare.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Detail der Produkte v položke "Sektionen des Produktdetails" vyberte možnosť Formular: Frage zum Produkt.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage