line

Potrebujete v eshope nastaviť veľkoobchodné a maloobchodné ceny na konkrétne produkty? V produkte je možné zadať len jednu základnú cenu "Price". Je však možné pre konkrétne skupiny užívateľov cez Price for groups nastaviť navýšenie alebo zníženie ceny z tejto základnej ceny poprípade nastaviť inú cenu bez závislosti na základnej cene. Jedná sa teda o nastavenie ceny produktu pre rôzne skupiny užívateľov vypočítanej zo základnej ceny produktu.

Možnosť cenových hladín pre užívateľské skupiny je dostupná len pre variant "ESHOP Premium".
ExamplePre skupinu užívateľov "Veľkoodberateľ" sa budú ceny produktov v eshope zobrazovať o 10% nižšie od základnej ceny. Prípadne nastavíte vlastnú cenu.

Name - Názov užívateľskej skupiny. Skupiny užívateľov vytvárate a spravujete v sekcii Users / Groups.

Value - Nastavenie hodnoty, ktorá sa zmení/pripočíta/odpočíta k základnej cene produktu alebo sa základná cena produktu percentuálne navýši/poníži na základe vybranej možnosti v stĺpci Type. Ak nie je vybraná možnosť change to je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, príplatok skupiny neovplyvní cenu produktu.

Hodnota sa v percentách zadáva len v prípade, že je v stĺpci Type vybraná možnosť percentage increase by.

V prípade, že ste platcom DPH a súčasne máte v stĺpci Type vybranú možnosť add alebo change to, hodnota sa zadáva v tvare excl. VAT alebo incl. VAT na základe nastavení položky "VAT", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare excl. VAT s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru incl. VAT nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

Type - Pomocou uvedených možností môžete meniť cenu vybranej užívateľskej skupine.

 • add

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o hodnotu zadanú v stĺpci Value, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

 • change to

  pôvodná cena produktu bude zmenená na hodnotu zadanú v stĺpci Value. (Napr.: pri zadaní hodnoty 20 bude pôvodná cena zmenená na 20)

  Zadaná hodnota musí byť vyššia, alebo rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

 • percentage increase by

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o percentuálnu hodnotu zadanú v stĺpci Value, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20%)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

ExampleAk napríklad chcete aby pre vybranú užívateľskú skupinu bola pôvodná cena produktu znížená o 10% nastavíte do riadku požadovanej skupiny nasledujúce nastavenia:

 • Riadok vybranej skupiny
  • Value "-10"
  • Type percentage increase by

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu How to work with prices, discounts and special offers in eshop? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm