line

Potrebujete v eshope nastaviť veľkoobchodné a maloobchodné ceny na konkrétne produkty? V produkte je možné zadať len jednu základnú cenu "Cena". Je však možné pre konkrétne skupiny užívateľov cez Cena pre skupiny nastaviť navýšenie alebo zníženie ceny z tejto základnej ceny poprípade nastaviť inú cenu bez závislosti na základnej cene. Jedná sa teda o nastavenie ceny produktu pre rôzne skupiny užívateľov vypočítanej zo základnej ceny produktu.

Možnosť cenových hladín pre užívateľské skupiny je dostupná len pre variant "ESHOP Premium".
PríkladPre skupinu užívateľov "Veľkoodberateľ" sa budú ceny produktov v eshope zobrazovať o 10% nižšie od základnej ceny. Prípadne nastavíte vlastnú cenu.

Názov - Názov užívateľskej skupiny. Skupiny užívateľov vytvárate a spravujete v sekcii Užívatelia / Skupiny.

Hodnota - Nastavenie hodnoty, ktorá sa zmení/pripočíta/odpočíta k základnej cene produktu alebo sa základná cena produktu percentuálne navýši/poníži na základe vybranej možnosti v stĺpci Typ. Ak nie je vybraná možnosť zmeniť na je možné zadať aj mínusovú hodnotu. Ak bude zadaná hodnota 0, príplatok skupiny neovplyvní cenu produktu.

Hodnota sa v percentách zadáva len v prípade, že je v stĺpci Typ vybraná možnosť percentuálne navýšiť o.

V prípade, že ste platcom DPH a súčasne máte v stĺpci Typ vybranú možnosť pripočítať alebo zmeniť na, hodnota sa zadáva v tvare bez DPH alebo s DPH na základe nastavení položky "DPH", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare bez DPH s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru s DPH nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

Typ - Pomocou uvedených možností môžete meniť cenu vybranej užívateľskej skupine.

 • pripočítať

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

 • zmeniť na

  pôvodná cena produktu bude zmenená na hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota. (Napr.: pri zadaní hodnoty 20 bude pôvodná cena zmenená na 20)

  Zadaná hodnota musí byť vyššia, alebo rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

 • percentuálne navýšiť o

  pôvodná cena produktu bude navýšená alebo ponížená o percentuálnu hodnotu zadanú v stĺpci Hodnota, minimálne však na cenu 0. (Napr.: pri zadaní hodnoty -20 bude pôvodná cena znížená o 20%)

  Zadaná hodnota môže byť plusová a mínusová no nesiem byť rovná 0. Hodnota musí byť zaokrúhlená na max. 3 desatinné čísla

PríkladAk napríklad chcete aby pre vybranú užívateľskú skupinu bola pôvodná cena produktu znížená o 10% nastavíte do riadku požadovanej skupiny nasledujúce nastavenia:

 • Riadok vybranej skupiny
  • Hodnota "-10"
  • Typ percentuálne navýšiť o

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00