line

Player je prehrávač hudobných formátov. Tento modul je určený len na umiestnenie modulu na stránke a výber pred-vytvoreného playlistu. Playlisty vytvárate v skecii Add-ons / Plugins / Player

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Module / Player.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00