line

Systém umožňuje evidovať úhrady objednávok. V prípade platobných brán dokonca platbu automaticky priradí k objednávke, ktorá bola cez konkrétnu platobnú bránu uhradená.

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00