line

Systém poskytuje možnosť vytvorenú objednávku zo strany užívateľa do určitej doby stornovať.

Možnosť stornovania nepotvrdenej objednávky užívateľom - po aktivácii bude môcť registrovaný užívateľ stornovať vytvorenú objednávku vo svojom účte do doby, kým bude v stave nepotvrdená.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie položka "Možnosť stornovania nepotvrdenej objednávky užívateľom".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00