line

Systém poskytuje možnosť vytvorenú objednávku zo strany užívateľa do určitej doby stornovať.

Možnosť stornovania nepotvrdenej objednávky užívateľom - po aktivácii bude môcť registrovaný užívateľ stornovať vytvorenú objednávku vo svojom účte do doby, kým bude v stave nepotvrdená.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni