line

Google Translate alebo Google Translate slúži na automatický preklad stránok. Stránky sa preložia na základe vybraného jazyka návštevníkom alebo stránky automaticky preloží na základe jeho jazyka. Jedná sa len o strojové preloženie stránok. V prípade kvalitného preloženia stránok do konkrétnych jazykov je nutné využiť manuálny preklad na čo slúži plugin Add-ons / Plugins / Sprachen, viac informácii v nápovede Kann ich die Webseiten in mehreren Sprachen haben? (multi-language)

  • v plugine je možnosť návštevníkovi zo zahraničia stránky automaticky preložiť podľa jeho jazyka po aktivácii položky "Automatische Übersetzung"

Neodporúčame mať aktívne súčasne pluginy Google Translate a Sprachen

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Google Translate.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00