line

Google Maps plugin slúži na vytvorenie máp, ktoré následne vkladáte do článkov. Využitie má hlavne v kontaktných informáciach ako napríklad označenie sídla firmy.

  • vytvorené mapy následne vkladáte v sekcii Artikel / Artikel v úprave konkrétneho článku v záložke Plugins
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Google Maps.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage