line

Zobrazenie posuvníka, na ktorom si môže užívateľ nastaviť zobrazenie produktov s vyhovujúcim rozmedzím ceny. Pre zobrazenie rozmedzia ceny sa využíva konečná cena produktu (bez DPH) určená pre skupinu užívateľov "Nicht registrierter Benutzer".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Filter v položke "Angezeigte Filter" vyberte možnosť preis (von-bis).
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage