line

Wegweiser slúži na prehľadné odkazy na dôležité podstránky, články či kategórie stránok.

  • vytvorené rozcestníky následne vkladáte v sekcii Artikel / Artikel úprave článku v záložke Plugins
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Wegweiser.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00