line

Zmena registrátora domény .SK .CZ . EU .COM .NET .ORG .INFO .BIZ...

Na zmenu registrátora domény je nutné si najskôr u Vášho súčasného registrátora vyžiadať AUTH-ID, teda autorizačný kód na prevod domény (v prípade tzv. gTLD ako je .com, .net, .org.. je zároveň požiadať súčasného registrátora o odomknutie domény na prevod.). Zmena registrátora je spoplatnená sumou vo výške ročného poplatku podľa platného cenníka registrátora (okrem .CZ domény). Pri zmene registrátora je registrácia domény predĺžená o 1 rok od dátumu expirácie (okrem .CZ domény).

Postup na zmenu registrátora ak doména ešte nie je pridaná v systéme WEXBO®:#

 1. Požiadajte súčasného registrátora o AUTH-ID (v prípade gTLD aj odomknutie domény na zmenu registrátora).
 2. V sekcii Settings / Domains kliknite na Add a domain.
  • V položke "Domain administration" vyberiete možnosť add an existing domain (domain transfer under management WEXBO).
  • Do položky "Domain AUTH-ID" zadajte získaný AUTH-ID od Vášho súčasného registrátora.
  • V položke "Emails domain" vyberte kto bude spravovať Vaše emaily, viac informácii na Can I have emails maintained by another provider? alebo The migration of mailboxes and their contents (import/export).
  • V položke "Domain" zadajte Vašu doménu.
  • Po uložení Save Vám systém vystaví objednávku na transfer domény (.CZ domény sú vystavené bez poplatku).
  • Po uhradení vystavenej objednávky bude zahájený prevod domény.
 3. Po dokončení prevodu príde potvrdenie na email vlastníka domény. Pri niektorých doménach musí vlastník domény potvrdiť tento prevod odkazom, ktorý bude odoslaný na email vlastníka (teda Vy alebo Váš doterajší registrátor).

Postup na zmenu registrátora ak doména už je pridaná v systéme WEXBO®:#

 1. Požiadajte súčasného registrátora o AUTH-ID (v prípade gTLD aj odomknutie domény na zmenu registrátora).
 2. V sekcii Settings / Domains v riadku domény, ktorú chcete previesť kliknite na  .
 3. Kliknite na tlačítko  
  • Do položky "Domain AUTH-ID" zadajte získaný AUTH-ID od Vášho súčasného registrátora.
  • Po potvrdení Confirm Vám systém vystaví objednávku na transfer domény (.CZ domény sú vystavené bez poplatku).
  • Po uhradení vystavenej objednávky bude zahájený prevod domény.
 4. Po dokončení prevodu príde potvrdenie na email vlastníka domény. Pri niektorých doménach musí vlastník domény potvrdiť tento prevod odkazom, ktorý bude odoslaný na email vlastníka (teda Vy alebo Váš doterajší registrátor).
Pre prevod je dôležité, aby prevádzaná doména bola minimálne 60 dní existujúca a nesmie byť pred expiráciou menej ako 5 dní.
Prevod generickej domény môže trvať až 5 dní od potvrdenia prevodu (emailom).
Pri zmene registrátora je registrácia domény predĺžená o 1 rok od dátumu expirácie (okrem .CZ a špecifických domén).
Zmena registrátora CZ domény je zadarmo (manipulačné poplatky si však môže účtovať Váš súčasný registrátor).
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm