line

Quantity discounts - Nastavenie ceny produktu na základe objednaného množstva produktov. Na základe zvoleného množstva v stĺpci Quantity (napr. od 10 kusov) sa zmení cena produktu podľa vybranej možnosti v stĺpci Type a zadanej hodnoty v stĺpci Value.

Možnosť množstevných zliav na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

ExampleAk napríklad chcete aby od 50 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 10% a zároveň od 100 kusov bola pôvodná cena produktu znížená o 20 EUR nastavíte dva riadky nasledovne:

 • 1. riadok
  • Quantity "50"
  • Value "-10"
  • Type percentage increase by
 • 2. riadok
  • Quantity "100"
  • Value "-20"
  • Type add

Pre zobrazenie množstevných zliav priamo v detaile produktu je nutné v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" aktivovať možnosť quantitative discounts.

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu How to work with prices, discounts and special offers in eshop? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

V texte (viď. nižšie alebo v sekcii Settings / Translations), ktorý sa zobrazí v detaile produktu v jednotlivých položkách množstevných zliav je možné použiť nasledujúce premenné, ktoré budú nahradené konkrétnymi hodnotami:

 • [PIECES] - Množstvo, od ktorého sa zľava uplatní. Napr.: 10 ks
 • [PRICE] - Cena po zľave za jednotku množstva. Napr.: 100.00 €
 • [PRICES] - Cena po zľave za nastavené množstvo. Napr.: 1000.00 €
 • [PERCENT] - Percentuálna zľava. Napr.: 10%
 • [SAVE] - Ušetrená čiastka za jednotku množstva. Napr.: 10.00 €
 • [SAVES] - Ušetrená čiastka za nastavené množstvo. Napr.: 100.00 €
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii položka "Quantity discounts".

Zobrazenie zoznamu množstevných zliav nastavených v sekcii Products / Products úprave   konkrétneho produktu v položke "Discount" po kliknutí na tlačítko  .

Možnosť množstevných zliav je dostupná len pre variant ESHOP Premium.


Pri zmene množstva v detaile produktu, sa zvýrazní riadok množstevnej zľavy, ktorý práve vyhovuje zvolenému množstvu (len pri zmene množstva). Rovnako sa zobrazí dodatočné upozornenie na aktuálnu cenu, zľavu či úsporu na základe zadaného množstva.

V texte (viď. nižšie alebo v sekcii Settings / Translations), ktorý sa zobrazí v detaile produktu v jednotlivých položkách množstevných zliav je možné použiť nasledujúce premenné, ktoré budú nahradené konkrétnymi hodnotami. Rovnako je tak niektoré z premenných možné použiť v doplnkovom texte ohľadom upozornenia o aktuálnej cene, zľave, či úspore zadaného množstva.

 • [PIECES] - Množstvo, od ktorého sa zľava uplatní. Napr.: 10 ks
 • [PRICE] - Cena po zľave za jednotku množstva. Napr.: 100.00 €
 • [PRICES] - Cena po zľave za nastavené množstvo. Napr.: 1000.00 €
 • [PERCENT] - Percentuálna zľava. Napr.: 10%
 • [SAVE] - Ušetrená čiastka za jednotku množstva. Napr.: 10.00 €
 • [SAVES] - Ušetrená čiastka za nastavené množstvo. Napr.: 100.00 €
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Detail of products v položke "Structure of the product detail" vyberte možnosť quantitative discounts.

Aplikovanie najlacnejšieho tovaru zadarmo na určité množstvo (ks) vybraného tovaru v košíku. Využiť je to možné na zľavy typu 4+2 alebo 2+1 napr. "Pri kúpe 2 produktov máte 1 najlacnejší z produktov zadarmo".

Produkty, pre ktoré sa zľava uplatní je nutné zadať v záložke Powers v položke "For products only", keďže v opačnom prípade sa zľava bude uplatňovať pre všetky produkty.

Možnosť množstevnej zľavy s najlacnejším zadarmo je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Discounts v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add discount v otvorenom okne v položke "Type of discount" vyberte možnosť quantitative with cheapest free.
Contact uswe are providing the support during the work days