line

Áno, jazykové mutácie je v systéme možné vytvoriť. Využiť je možné jeden z dvoch nasledujúcich spôsobov nastavenia jazykov:

 • Vlastné a manuálne - kde si jazyky vytvárate sami a preklad do týchto jazykov je vo vašej réžii. Jazyky vytvárate v administrácií v sekcii Add-ons / Plugins / Languages a systémové výrazy prekladáte v sekcii Settings / Translations. V prípade, že chcete stránky prevádzkovať na viacerých trhoch odporúčame využiť práve túto možnosť, keďže všetky preložené texty budú vyhľadávačmi indexované pre vybrané jazyky/krajiny. Návštevník sa tak na Vaše stránky môže z vyhľadávača dostať práve za pomoci preložených výrazov.
 • Automatické s Google Translate - stránky sa prekladajú automaticky no nemusí ísť vždy o korektný preklad. Nastavujete v administrácií v sekcii Add-ons / Plugins / Google Translate. Preklady nie sú vyhľadávačmi indexované a jedná sa tak len o pomocnú možnosť pre návštevníkov.
Neodporúčame mať naraz aktívne oba spôsoby, keďže Google Translate texty prekladá na základe nastavenej položky "Original language of the websites", pričom v prípade vlastných prekladov v inom jazyku by boli automatické preklady nekorektné.

Vytvorenie vlastných jazykov s manuálnym prekladom#

Vytvorenie jazykových mutácii

 1. V administrácií prejdite do sekcie Add-ons / Plugins / Languages
 2. Vpravo hore kliknite na tlačítko Add a language a vyberte požadovaný jazyk, poprípade aj menu v ktorej sa majú zobrazovať ceny pre daný jazyk.
 3. Pre zobrazenie prepínača na stránkach je nutné daný plugin aktivovať a požadovane nastaviť v sekcii Settings / Web v položke "Language and currency switch".
 4. Teraz sa v administrácií v článkoch, menu položkách, produktoch alebo nastaveniach v lište v pravom hornom rohu zobrazujú vytvorené jazyky. Po prepnutí na iný jazyk je možné položky prekladať. Preložiť je možné len položky, ktoré sa po prepnutí jazyka označia červeným rámikom.

Zobrazenie jazykov (vlajok) na stránke

Zmena prednastavených textov (výrazov) na stránke

 • Všetky texty na stránke je možné zmeniť v sekcii Settings / Translations (odporúčame vyhľadávanie v danej sekcii po kliknutí vpravo hore na tlačítko  ). Systémové prednastavené výrazy sú predvolene preložené v jazykoch slovenčina, čeština, angličtina a nemčina, pričom v prípade využívania iných jazykov je nutné si predvolené výrazy manuálne doprekladať.

Automatické rozpoznávanie jazykov

 • V sekcii Settings / Web aktivujete položku "Allow the language detection". Ak máte aktívnych viac jazykov (multijazyčnosť), návštevníkovi Vašich stránok sa stránky zobrazia v jazyku podľa toho z akej krajiny pochádza. Ak príde návštevník z krajiny v ktorom jazyk svojich stránok neponúkate, návštevníkovi ponúkne základný jazyk stránok.

Zmena hlavného jazyka stránok

 • Pre zmenu hlavného jazyka musíte mať najskôr pred-vytvorený vedľajší jazyk v sekcii Add-ons / Plugins / Languages po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add a language
 • Následne v danej sekcii Add-ons / Plugins / Languages kliknite vpravo hore na tlačítko  , kde môžete hlavný jazyk zmeniť na pred-vytvorené vedľajšie jazyky.

Podporované jazyky

 • Podporovaných je viac ako 100 svetových jazykov.
Zmazaním jazyka sa stratia všetky texty položiek (menu, články, produkty, kategórie, ...) vytvorené v danom jazyku.
Ak požadované jazyky nechcete na stránkach používať je nutné ich deaktivovať, pričom nestačí deaktivovať samotný plugin Languages. Deaktivovaním jazyka sa daný jazyk len nebude zobrazovať na stránkach a nebude ho možné využívať, pričom texty vytvorené v jazykoch ostanú zachované.
Aktivovaný/deaktivovaný plugin Languages určuje len zobrazenie/nezobrazenie možnosti prepínania aktivovaných jazykov v boxe na stránke.
Deaktivovaný plugin Languages tak nemá vplyv na vytvorené aktívne jazyky. Ak sú jazyky v deaktivovanom plugine aktívne bude možné ich na stránkach využívať. Rovnako sa budú naďalej dané jazykové verzie URL adries generovať do súboru "sitemap.xml" pre vyhľadávače.

Vyhľadávanie v jazykoch

V prípade, že v module Search chcete vyhľadávať aj výrazy/texty vytvorené v cudzích jazykoch je nutné v sekcii Add-ons / Widgets / Search aktivovať položku "Search in languages".

Information from the help item "Search in languages"

Search in languages - pri aktívnej položke, v prípade, že návštevník bude mať nastavený cudzí jazyk (iný ako hlavný), vyhľadávanie sa bude vykonávať na jazyku, ktorý má návštevník aktívny. Ak máte napr. produkty preložené v anglickom jazyku (názov, krátky popis, tagy), vyhľadávanie bude aplikované práve len na tieto preklady. Samozrejme do vyhľadávania sú vždy zahrnuté aj položky, ktoré sa neprekladajú (napr. ID, vlastný kód, EAN, ...).

V prípade, že niektorý z produktov alebo článkov neobsahuje preklad v cudzom jazyku, nebude ho možné v danom jazyku vyhľadať. Preto, ak máte stránky vo viacerých jazykoch, ale neprekladali ste všetky produkty a články, neodporúčame mať položku aktívnu a vyhľadávať sa tak bude v hlavnom jazyku.

Jazyky vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Languages podľa nápovedy Can I have the websites in more languages? (multi-language)

Automatický preklad jazykov pomocou pluginu Google Translate#

Aktivácia google translate na stránke

Nastavenie jazyka z pluginu na prepínači jazykov/vlajok

Nastavujete v sekcii Settings / Web v záložke Language and currency položka "Language switcher from plugin"

Information from the help item "Language switcher from plugin"

Language switcher from plugin - určuje, z ktorého pluginu sa budú načítavať jednotlivé jazyky a zároveň bude fungovať aj prepínanie medzi nimi.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm