line

Nie, systém je automatizovaný a aktivácia prebehne automaticky (bez zásahu našich zamestnancov) až po pripísaní platby na účet. Pri predĺžení či aktivácií služieb je vykonaných mnoho zautomatizovaných úkonov, ktoré prostredníctvom podpory nemôžu byť vykonané manuálne (registrácia či predĺženie domény, zmeny na DNS serveroch pre konkrétnu doménu, generovanie emailových schránok, presun profilu na voľný slot serverov, zmeny v súborovom systéme profilu, nastavenie limitov profilu podľa vybraného variantu, generovanie faktúr s dátumom dodania prijatia platby, ...).

Systém páruje platby cez pracovné dni, periodicky priebežne každú hodinu. Berte prosím na vedomie, že bežný mimo-bankový prevod trvá cca 1-2 pracovné dni. Zväčša ak uhradíte platbu vo Vašej banke cez pracovné dni do 16:00, príde nám úhrada na nasledujúci pracovný deň. Následne systém podľa variabilného symbolu spáruje platbu s Vašou objednávkou a AUTOMATICKY ju začne vybavovať (aktivuje modul, registruje doménu, prepne do ostrej prevádzky...). Nakoniec Vám zašle informačný email o vybavení/aktivácii.

Dôležitými faktormi na správnu úhradu sú:

  • správne zadané číslo účtu
  • správne zadaný variabilný symbol
  • presne zadaná suma uvedená na vystavenom doklade
Ak ste poslali úhradu cez víkend či sviatok alebo cez pracovný deň po 16:00, Vaša banka platbu spracuje až nasledujúci deň, resp. najbližší pracovný deň, pričom úhrada bude na náš účet pripísaná v deň spracovania alebo až deň po spracovaní platby. Ak napríklad úhradu pošlete v piatok po 16:00 alebo v sobotu, úhrada bude pripísaná na náš účet až v pondelok alebo utorok.
Contact uswe are providing the support during the work days