line

Potrebujete zobraziť informačný text alebo obrázok ale len v konkrétnej časti stránky?

Example
 • informácia keď návštevník príde na stránku
 • informácia v obrázku alebo texte kdekoľvek na stránke
 • informácia v spodnej alebo vrchnej lište
 • Informácia viditeľná na všetkých podstránkach
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu skupinu užívateľov
 • informácia viditeľná len pre konkrétny jazyk
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu svetovú menu
 • informácia viditeľná len pre konkrétne zariadenie
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu menu položku
 • informácia viditeľná len pre konkrétnu kategóriu produktov
 • informácia viditeľná len v konkrétnom kroku košíka
 • informácia viditeľná len po vytvorení objednávky
 • vysvetlivka k doprave alebo platbe
 • vysvetlivka vo formulári
 • vysvetlivka k parametru produktu
 • ...

Pluginy na zobrazenie informačného textu/obrázku

Pluginy majú zväčša pevne stanovené miesto na stránke a pre ich zobrazenie stačí plugin správne nastaviť alebo aktivovať.

Zobraziť informačný text/obrázok v uvítacom okne po návšteve stránky

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Welcome window

Information from the help plugin "Welcome window"

Welcome window je možnosť zobrazovania vyskakovacieho úvodného okna (v podobe článku, upozornenia, akcie, formulára, ...) pri prvotnom navštívení stránky, s možnosťou opätovného zobrazenia po určitej dobe.

Zobrazenie okna:

 • pri prvotnej návšteve stránok
 • o 30 dní po poslednom zobrazení okna
 • pri každej návšteve, ak si užívateľ zmaže vo svojom prehliadači cookies

Zobraziť informačný text v pätičke stránky

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Website footer

Information from the help plugin "Website footer"

Website footer slúži na vytvorenie vlastnej pätičky stránky. Zobrazuje sa v spodnej časti stránok. Možno tak do nej pridať napríklad kontaktné údaje, odkazy na sociálne siete, odkazy na dôležité články a pod., viac informácii v nápovede How to create or edit footer website.

Zobraziť banner/obrázok na bočných stranách obsahu stránky

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Side billboard

Information from the help plugin "Side billboard"

Side billboard je obrázok (reklama), ktorú chcete na stránkach zobraziť. Využíva sa napríklad na akciový tovar v eshope, ale je možné ho využiť aj ako zobrazenie reklám partnerských webov.

Narozdiel od modulu Banner je plugin Side billboard umiestnený mimo tela stránky a jeho pozícia na stránkach je pevne určená.

Zobraziť informačný text v lište

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Notice

Information from the help plugin "Notice"

Notice je možnosť zobrazovania jednorázového oznámenia, zobrazujúceho sa v lište v spodnej časti stránky. Lišta sa zobrazí do doby, kým návštevník danú lištu manuálne neuzavrie, kliknutím na krížik. Následne sa lišta danému návštevníkovi nezobrazí po dobu 30 dní alebo do doby zmeny položky "ID notice/campaigns".

Možnosť využitia pre zobrazenie oznámenia o:

 • využívaní súborov cookies na stránkach.
 • období dovolenky či nedostupnosti
 • atď.

Zobraziť informačný text pri parametroch produktu

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Information windows, viac informácii v nápovede   daného pluginu.

Zobraziť informačný text pri položkách formulára

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Information windows, viac informácii v nápovede   daného pluginu.

Zobraziť informačný text pri doprave a platbe

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Information windows, viac informácii v nápovede   daného pluginu.

Zobraziť informačný text/obrázok v externom plugine

Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / External plugins

Information from the help plugin "External plugins"

External plugins slúžia ak chcete na stránku vložiť kód z externej (inej) stránky v tvare JavaScricpt. (Kód scriptu bude umiestnený na koniec stránky)

Moduly na zobrazenie informačného textu/obrázku

Moduly je možné umiestniť kdekoľvek na stránke. Umiestnenie určí administrátor pozíciou modulu v sekcii Add-ons / Widgets a v stĺpci Panel alebo cez AdminSmart podľa nápovedy Access to administration v časti "Administrácia priamo na webe (AdminSmart)".

Zobraziť informačný obrázok

Slúži na to modul v sekcii Add-ons / Widgets / Images

Information from the help widget "Images"

Images je modul slúži na vkladanie obrázkov rozdelených do stĺpcov. Odporúčané pre obrázky podobných rozmerov.

Zobraziť informačný text

Slúži na to modul v sekcii Add-ons / Widgets / Notice

Information from the help widget "Notice"

Notice je informačná tabuľa, ktorú je možné umiestniť kdekoľvek na stránke a na základe vybraného typu (upozornenie, chyba, info, ...) sa bude dané upozornenie zobrazovať v preddefinovanej farbe.

Zobraziť informačný obrázok s možnosťou odkazovať

Slúži na to modul v sekcii Add-ons / Widgets / Banner

Information from the help widget "Banner"

Banner je obrázok (reklama) ktorú chcete na stránkach zobraziť. Využíva sa napríklad na akciový tovar v eshope ale je možné ho využiť aj ako zobrazenie reklám partnerských webov.

Narozdiel od pluginu Side billboard je modul Banner umiestnený v tele stránky a jeho pozíciu na stránkach určujete sami.

Zobraziť informačný text/obrázok s možnosťami editora textu

Slúži na to modul v sekcii Add-ons / Widgets / Text

Information from the help widget "Text"

Text je klasický textový modul, ktorý je možný využiť na vytvorenie textu, alebo vloženia obrázkov. Taktiež je doň možné vkladať rôzne html kódy z iných stránok.

Šírka modulu sa prispôsobí rozmerom panelu v ktorom je modul umiestnený.

Zobraziť informačné texty/obrázky s možnosťou ich automatickej obmeny (slidershow)

Slúži na to modul v sekcii Add-ons / Widgets / Slider

Information from the help widget "Slider"

Slider je veľmi atraktívnym prvkom webu/eshopu. Ide o striedajúce sa/prelínajúce sa obrázky, texty, odkazy alebo ich kombinácie s možnosťou automatického alebo manuálneho stránkovania na stránke. Môžete v ňom prezentovať Váš produkt, službu, firmu alebo čokoľvek iné.

Zobraziť informačný text/obrázok iný element z externej služby

Slúži na to modul v sekcii Add-ons / Widgets / External modul

Information from the help widget "External modul"

External modul slúži ak chcete na stránku vložiť modul z externej (inej) stránky a máte naň kód v tvare scricpt alebo iframe

Narozdiel od pluginu External plugins je modul External modul možné umiestniť len na pozície, kde je možné umiestňovať moduly.

Nastaviť zobrazenie modulu len v...

Modul, ktorý administrátor umiestni na stránku sa predvolene zobrazí vo všetkých jej sekciách (stránkach) a podsekciách (podstránkach) ale je možné nastaviť určité pravidlá pre zobrazenie modulu, ktoré nastavujete v sekcii Add-ons / Widgets v úprave   konkrétneho modulu po kliknutí na   v záložke Powers.
Information from the help item "Only show in sections"

Only show in sections - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vo vybraných sekciách. Niektoré doplnky je možné zobrazovať len vo vybraných sekciách, pričom zobrazenie v ostatných sekciách nie je povolené (zašednutý zaškrtávací box).

Information from the help item "Show for groups only"

Show for groups only - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vybraným skupinám. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, doplnok sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak bude v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, doplnok sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

 • Skupiny a ich práva nastavujete v sekcii Users / Groups
 • Skupiny prideľujete užívateľom v sekcii Users / Users v úprave konkrétneho užívateľa v položke "User group"
Information from the help item "Display in languages only"

Display in languages only - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vybraným jazykom. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých jazykoch.

Information from the help item "Display in currencies only"

Display in currencies only - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len vybraným menám. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých menách.

Information from the help item "Display on devices only"

Display on devices only - daný doplnok (modul/plugin) sa zobrazí len na vybraných zariadeniach. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých zariadeniach.

Information from the help item "Display in menu only"

Display in menu only - daný doplnok sa zobrazí len vo vybraných menu položkách, prípadne v detailoch článkov, ktoré sú v daných menu položkách zaradené. Možnosť využívania daných právomocí je tak kombinované len s aktívnou možnosťou menu alebo article detail v položke "Only show in sections". Dané právomoci sa tak týkajú len doplnkov, ktoré sa zobrazujú v menu sekciách alebo v detaile článku.

Doplnok sa zobrazí len vo vybraných menu položkách ale nie už v jeho podradených alebo nadradených menu položkách. Aby sa doplnok zobrazil aj v daných menu položkách, je nutné označiť aj požadované podradené či nadradené menu položky.

Ak nie je vyplnené žiadna menu položka, doplnok sa zobrazuje vo všetkých menu položkách, teda právomoci obmedzujúce zobrazenie doplnku len pre určité menu položky sa neaplikujú.

Information from the help item "Display in categories only"

Display in categories only - daný doplnok sa zobrazí len vo vybraných kategóriách, prípadne v detailoch produktov, ktoré sú v daných kategóriách zaradené, resp. majú niektorú z vybraných kategórií nastavenú ako hlavnú. Možnosť využívania daných právomocí je tak kombinované len s aktívnou možnosťou categories alebo product detail v položke "Only show in sections". Dané právomoci sa tak týkajú len doplnkov, ktoré sa zobrazujú v zozname produktov alebo v detaile produktu.

Doplnok sa zobrazí len vo vybraných kategóriách ale nie už v jeho podradených alebo nadradených kategóriách. Aby sa doplnok zobrazil aj v daných kategóriách, je nutné označiť aj požadované podradené či nadradené kategórie.

Ak nie je vyplnené žiadna kategória, doplnok sa zobrazuje vo všetkých kategóriách, teda právomoci obmedzujúce zobrazenie doplnku len pre určité kategórie sa neaplikujú.

Information from the help item "Show only in cart"

Show only in cart - daný doplnok sa zobrazí len vo vybraných krokoch košíka. Ak nie je vyplnené žiadne pole, doplnok sa zobrazuje vo všetkých krokoch košíka. Pre využitie daných právomocí je nutné mať v položke "Only show in sections" aktívnu možnosť cart.

Zobraziť informačný text/obrázok priamo v popise menu/článku

Menu položky obsahujú svoj popis len v článkoch, ktoré majú priradené a vytvárate ich podľa nápovedy How to create menu items and articles?

Zobraziť informačný text/obrázok priamo v popise kategórie

Každej kategórii je možné nastaviť aj popis, ktorý nastavujete v sekcii Products / Categories v úprave   konkrétnej kategórie v záložke Text.

Zobraziť informačný text/obrázok priamo v popise produktu

Každému produktu je možné nastaviť popis, ktorý nastavujete v sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Description.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm