line

Obrázky často predstavujú časť stránky s najväčšou veľkosťou, ktoré treba stiahnuť. Pritom správne použitie rozlíšenia (veľkosti), kvality, formátu a optimalizácia obrázku môže výrazne znížiť veľkosť stránky, čím sa návštevníkovi stránka stiahne rýchlejšie, a tým sa aj skôr vykreslí. Použitie niekoľko veľkých obrázkov sa bude načítaval príliš dlho, čo môže prispieť k odchodu návštevníka z vašej stránky.

Rozlíšenie

Dodržiavajte rozumnú veľkosť a nevkladajte na bežné stránky niekoľko MB fotografie alebo obrázky s príliš veľkým rozlíšením, napr 1 920 x 1 080. Rozlíšenie obrázku sa snažte vždy prispôsobiť rozlíšeniu, ktoré bude použité na stránke. Najčistejšia chyba je práve keď užívatelia používajú napr. obrázky z rozlíšením 2 560 x 1 440 (1 MB), ktoré získali priamo z fotoaparátu a použijú ich na stránke, kde im nastavia veľkosť 250 x 140. Pritom obrázok by po zmenšení na rozlíšenie 250 x 140 mohol zaberať niekoľkonásobne menej (5 kB = 0.005 MB). Pre fotografie do galérie alebo produktové obrázky odporúčame používať obrázky s maximálnym rozlíšením 1024 x 768.

Formát

Pre konkrétne použitie obrázkov, používajte vhodné rastrové formáty. Napríklad pre fotografie je vhodný formát JPG, a naopak pre ilustrácie, ikonky, schémy a náčrty bezstratové PNG alebo GIF.

Kvalita

Hlavne pre stratové formáty ako je JPG, je možné obrázku určiť kvalitu, čím sa dá ušetriť značná veľkosť obrázka. Pritom pri porovnaní obrázkov s kvalitou 100% a 80% sú len veľmi malé rozdiely v celkovom dojme z kvality obrázka. Pre obrázky typu JPG odporúčame používať kvalitu 80%, prípadne skúsiť experimentovať s vhodným nastavením kvality.

Optimalizácia

Ak to nie je nevyhnutné odstráňte nepotrebné meta-dáta, napr. množstvo EXIF značiek technického charakteru generované fotoaparátom (typ fotoaparáta, s ktorým bol obrázok vytvorený, GPS súradnice, svetlosť, ISO, atď.). Napríklad pri menších obrázkoch môžu meta-dáta uložené v hlavičke zaberať značnú časť veľkosti obrázka.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm