line

Ste živnostník (SZČO/OSVČ) a podávate daňové priznanie? Vyskúšajte daňové priznanie vytvoriť jednoducho online. Následne je už len na Vás či ho podáte na daňovom úrade osobne alebo elektronicky.

Daňové priznanie za rok 2019 musí byť podané do 31.3.2020, kedy musí byť daň aj uhradená.

Aktuálne opatrenia

FS Slovensko - opatrenie Koronavírus: V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30.júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.
FS Česko - opatrenie COVID-19: Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Odklad daňového priznania

V prípade, že nestíhate podať daňové priznanie je možné si vyžiadať odklad až o 3 mesiace do 30.06.2020.

Ďalšie odkazy pre daňové priznanie právnických osôb (s.r.o.)

  • SK informácie: Daňové priznanie právnické osoby (s.r.o.)
  • CZ informace: Daňové přiznání právnické osoby (s.r.o.)
  • Comments to article    Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm