line

Naši zákazníci majú 15 dní na testovanie našich služieb úplne zadarmo. Ak chcete mať web/eshop plne funkčný na vlastnej doméne, musíte prejsť do ostrej prevádzky Jak přejdu do ostrého provozu? cez objednávkový formulár, kde si vyberiete, v akých intervaloch chcete za služby platiť (mesačne/štvrťročne/polročne/ročne).

Priebeh expirácie služieb

Profily v testovacej prevádzke

 • 5 dní pred expiráciou - odoslanie informačného emailu o blížiacej sa expirácií služieb a výzva na prechod do ostrej prevádzky.
 • v deň expirácie - odoslanie informačného emailu o expirácií služieb a výzva na prechod do ostrej prevádzky.
 • 1 deň po expirácií - nastáva pozastavenie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať aj s možnosťou prípadného prechodu do ostrej prevádzky.
 • 5 dní po expirácií - nastáva deaktivovanie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať.
 • 30 dní po expirácií - nastáva zrušenie stránok a zmazanie všetkých dát súvisiacich so stránkou.

Profily v ostrej prevádzke

 • 20 dní pred expiráciou - vygenerovanie novej objednávky, proformy na predĺženie expirácie predplatených služieb.
 • 15 dní pred expiráciou - odoslanie informačného emailu o blížiacej sa expirácií služieb a výzve na úhradu ďalšieho predplateného obdobia.
 • 7 dní pred expiráciou - odoslanie informačného emailu o blížiacej sa expirácií služieb a výzve na úhradu ďalšieho predplateného obdobia.
 • v deň expirácie - odoslanie informačného emailu o expirácií služieb a výzve na úhradu ďalšieho predplateného obdobia.
 • 1 deň po expirácií - nastáva pozastavenie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať, prípadne uhradiť služby na ďalšie predplatené obdobie.
 • 5 dní po expirácií - nastáva deaktivovanie stránok, no do administrácie je možné naďalej pristupovať. Obnoviť stránky je možné len po uhradení obnovovacieho poplatku (cenník doplnkových služieb).
 • 90 dní po expirácií - nastáva zrušenie stránok a zmazanie všetkých dát súvisiacich so stránkou.

Ilustračný obrázok expirácie služieb

Ukončenie služieb WEXBO®

Ak ste sa rozhodli naďalej nevyužívať naše služby, nie je nutné nás o ukončení informovať. Napriek tomu, že sa objednávky za služby generujú automaticky, naše služby nie sú nijak viazané, a teda ich tak nie je potrebné vypovedať. Služby je možné využívať len v prípade uhradenia objednávok za služby WEXBO®, kedy ich je možné kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu neuhradením objednávky na ďalšie obdobie.

Zrušenie profilu WEXBO®

V prípade manuálneho zrušenia profilu pred expiráciou je možné využiť tlačítko v sekcii Nastavení / Administrace v záložke Základní údaje položka "Zrušení profilu"

Informace z nápovědy položky "Zrušení profilu"

Zrušení profilu - možnosť zrušenia Vášho profilu. Po zrušení profilu bude profil najprv zablokovaný a následne bude automaticky zrušený do 24 hodín (v nočných hodinách). Zrušenie profilu je možné do tohto času odvolať autorizovanou požiadavkou v sekcii Podpora / Podpora.

Pred zrušením profilu si odporúčame zálohovať všetky dáta (napr. doklady faktúr, export databáz produktov, objednávok, atď.), keďže následne už nebude možné dané dáta jednoducho exportovať.

Po zrušení profilu budú všetky dáta dočasne prevedené do záloh, pričom budú zmazané až po určitom čase. Podrobné informácie nájdete v nápovede Kdy bude web/eshop deaktivován?.

Doména po ukončení služieb

A čo s doménou (www.vasedomena.cz), na ktorej Vaše stránky fungovali? Ak ste doménu registrovali v systéme WEXBO®, tak je doména registrovaná pravdepodobne zrýchlenou registráciou na spoločnosť WEXBO s.r.o.. Máte tak dve možnosti:

 • doménu nechať esxpirovať - doménu môžete nechať expirovať neuhradením objednávky na jej predĺženie. Po expirácii bude opäť voľná k registrácii.
 • doménu previesť k inému registrátorovi - ak je doména registrovaná zrýchlenou registráciou na spoločnosť WEXBO s.r.o., je nutné najskôr zmeniť držiteľa domény na Vás (Jak změnit vlastníka (držitele) domény?) a následne postupovať podľa návodu na zmenu registrátora, ktorý Vám poskytneme na podpore v sekcii Podpora / Podpora pre konkrétnu doménu.

Záloha

Pred úplným ukončením služieb odporúčame zálohovať si časti stránok vytvorených v systéme:

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00