line

Podrobný návod na prechod do ostrej prevádzky

Ak už máte vytvorený testovací web alebo eshop, kedykoľvek môžete prejsť do ostrej prevádzky podľa nasledujúceho postupu:

 1. Prihlásite sa do administrácie na https://admin.wexbo.com
 2. Hneď na úvodnej strane Administrace / Plocha kliknite na červené tlačítko Přejít na ostrý provoz.
 3. Zobrazí sa Vám okno s tlačítkami na pridanie domény a fakturačných údajov, pričom ak ste počas testovania systému už fakturačné údaje alebo doménu už pridali, môžete prejsť rovno na bod 6.
 4. Zadanie fakturačných údajov:
  1. Kliknite na tlačítko Přidat fakturační adresu a v otvorenom okne vyplňte fakturačné údaje.
  2. Uložte ich kliknutím na tlačítko Uložit
 5. Pridanie domény:
  1. Kliknite na tlačítko Přidat doménu a v otvorenom okne v položke "Doména" zadajte Vašu zvolenú doménu, na ktorej sa budú stránky zobrazovať.
  2. V položke "Správa domény" nezabudnite správne nastaviť, kto bude registrovať doménu. Môžete si ju registrovať sami u iného registrátora domén (následne ju len nasmerujete) alebo Vám môžeme doménu registrovať my (o správne nastavenie sa tak postaráme my), prípadne pokiaľ už máte doménu registrovanú je nutné sa rozhodnúť, či ju prevediete k nám alebo len nasmerujete (Jaký je rozdíl mezi PŘEVODEM a NASMĚRONÁNÍM domény ?).
  3. Nakoniec požadovane nastavte položku "Emaily domény".
  4. Pred pridaním domény si môžete overiť či je doména voľná tlačítkom  .
  5. Doménu pridáte kliknutím na tlačítko Uložit.
 6. Výber variantu a spôsobu platby:
  1. V položke "Varianta" si zvoľte požadovaný ponúkaný variant (Web / E-shop / E-shop Premium)
  2. A v položke "Způsob platby" si vyberte v akých intervaloch chcete služby uhrádzať (měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně). Pri ročnej platbe a platbe na 2 roky je zväčša ponúkaná zľava.
  3. Nakoniec kliknete na tlačítko Vytvořit objednávku.
 7. Na Vašu emailovú adresu Vám bude odoslaný email s objednávkou na uhradenie platby s prípadnými dodatočnými informáciami ohľadom nasmerovania domény (Jak nasměrovat mou doménu na WEXBO? (DNS servery)) či emailov (Migrace mailových schránek a jejich obsahu (import/export) alebo Mohu mít emaily vedené u jiného poskytovatele?). Rovnako všetky vystavené doklady a platobné informácie nájdete aj v administrácii v sekcii Nastavení / Doklady, do ktorej budete automaticky presmerovaný.
 8. Po zaplatení a prijatí úhrady sa na základe variabilného symbolu automaticky aktivuje ostrá prevádzka Vášho profilu, resp. Vašich stránok.

Stránky v ostrej prevádzke je možné upravovať rovnako, ako stránky v testovacej prevádzke, pričom pri prechode na ostrú prevádzku neprídete o žiadne dáta či nastavenia.

Pri prechode na ostrú prevádzku neprídete o žiadne dáta

Všetky dáta sú spojené s konkrétnym profilom, nezáleží tak na tom či máte profil v testovacej alebo ostrej prevádzke. Všetko čo uložíte v testovacej prevádzke sa bude rovnako zobrazovať aj v ostrej prevádzke. O žiadne dáta tak neprídete.

Častou chybou je, že si užívatelia napríklad v článkoch uložia obrázky s URL adresou v absolútnom tvare, s adresou a doménou testovacej prevádzky. Napríklad uložia obrázok, ktorý má URL adresu: "http://www.mojadomena.wexbo.com/files/images/obrazok.jpg". Ak prejdete do ostrej prevádzky, subdoména (mojadomena.wexbo.com) zanikne a URL k obrázku nebude fungovať. Preto odporúčame už v testovacej prevádzke vkladať URL adresy v relatívnom tvare, bez domény. V našom prípade teda: "/files/images/obrazok.jpg".

 • absolútny tvar URL - http://www.mojadomena.wexbo.com/files/images/obrazok.jpg - nesprávne
 • relatívny tvar URL - /files/images/obrazok.jpg - správne
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00