line

Všetky databázy, s ktorými je možné v systéme hromadne narábať (exportovať/importovať/zmazať) nájdete hlavne v administrácií v sekcii Nastavení / Databáze.

 • V niektorých sekciách je možné exportovať vyfiltrované položky tlačítkom   a následne kliknete na tlačítko  .
 • V špecifických sekciách, kde je dostupná hromadná úprava je možné exportovať vybrané položky. Položky vyberáte v prvom stĺpci Vybrat vše a to po položkách jednotlivo alebo všetky. Následne kliknete na tlačítko  

Produkty

Užívatelia

 • Import užívateľov cez systéme momentálne nie je možný (Pripravujeme). Po dohode s určitými podmienkami je možné importovať užívateľov cez našu podporu (programátori Vám vložia užívateľov manuálne).
 • Export užívateľov je možný v administrácii v sekcii Nastavení / Databáze.

Preklady (systémové)

Emaily newsletteru

Objednávky

 • Import objednávok z dôvodu rôzneho prepojenia objednávok v systéme nie je možný. Objednávky je možné vytvárať len manuálne cez administráciu alebo cez samotné stránky.
 • Export základných informácií o objednávke (nie položky objednávky) je možný v administrácii v sekcii Nastavení / Databáze.
 • Export objednávok pre dopravcov je možný v sekcii Eshop / Objednávky po označení vybraných objednávok v prvom stĺpci a následnom kliknutí vpravo hore na tlačítko  .

Faktúry

Články

 • Import článkov v systéme nie je možný.
 • Export článkov je možný v administrácii v sekcii Nastavení / Databáze.

Kategórie

Merné jednotky

 • Import merných jednotiek v systéme nie je možný.
 • Export merných jednotiek je možný v administrácii v sekcii Nastavení / Databáze.

Motív (dizajn, theme)

 • Import motívu je možný v administrácii v sekcii Nastavení / Motiv po kliknutí na tlačítko vpravo hore   (importovať je možné len motívy vytvorené pre systém WEXBO®).
 • Export motívu je možný v administrácii v sekcii Nastavení / Motiv po kliknutí na tlačítko vpravo hore  .

Výrobcovia a Dodávatelia

Ďalšie databázy, ktoré je možné hromadne premazať

Okrem vyššie uvedených ešte: Komentáre, Menu položky, Doprava a Platba.

Upozorňujeme, že pri zmazaní databázy sú dáta nenávratne odstránené! Odporúčame si preto priebežne robiť manuálne zálohy exportom aj do PC.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny