line

Ak presúvate svoje služby (WEB alebo ESHOP) od iného poskytovateľa k nám (do WEXBO®), pravdepodobne budete chcieť preniesť aj obsah emailov, ktoré ste mali doteraz vedené u pôvodného poskytovateľa. Ideálny spôsob je tak vytvoriť si zálohu všetkých svojich emailových schránok do PC a po presunutí všetkých služieb do WEXBO® importovať obsah emailov na naše servery.

Návod môžete využiť aj v prípade, že emaily migrujete zo systému WEXBO® k inému poskytovateľovi (len zameníte údaje aktuálneho poskytovateľa za nového)

Postup na archiváciu emailových schránok a ich obsahu do PC#

Ešte pred nasmerovaním DNS serverov domény (Jak nasměrovat mou doménu na WEXBO? (DNS servery)) na systém WEXBO® si zálohujte svoje emailové schránky, ktoré sú vedené u pôvodného poskytovateľa:

 1. Stiahnite si a nainštalujte program na archiváciu emailových schránok MailStore Home. Program podporuje aj český jazyk.
 2. Spustite program MailStore Home a prejdite do sekcie "Archivovat e-maily" a vytvorte si profil, ktorým budete dané emaily archivovať. Kliknite na tlačítko Pokročilé a vyberte možnosť E-mailová schránka IMAP.
 3. V otvorenom okne vyplňte všetky položky a pokračujte kliknutím na tlačítko Další. Jedná sa o konfiguráciu pripojenia na mailový server Vášho súčasného poskytovateľa, pričom požadované údaje získate práve v administrácií alebo na technickej podpore Vášho súčasného poskytovateľa, prípadne ich nájdete v nastaveniach Vášho email klienta (ak ho máte napojený).
  • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky (napr. info@vasedomena.cz)
  • Hostitel: doménová adresa (napr. imap.vasedomena.cz) alebo IP adresa (napr. "1.2.3.4") terajšieho mailového servera, ktorú získate od Vášho súčasného poskytovateľa
  • Přístup přes: IMAP
  • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky (napr. info@vasedomena.cz)
  • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke
 4. Následne si nastavíte filter, zložky a parametre, podľa ktorých chcete emaily archivovať. Pokračujte tlačidlom Dokončit.
 5. Týmto ste vytvorili profil pre archivovanie. Vyberte Vami vytvorený profil a kliknite na tlačidlo Spustit.
 6. Hotovo, máte zálohované emailové schránky a ich obsah v PC.

Postup na import emailových schránok do systému WEXBO®#

 1. Stránky vytvorené v systéme WEXBO® musia byť v ostrej prevádzke Jak přejdu do ostrého provozu?.
 2. V systéme WEXBO® v sekcii Nastavení / Email vytvorte rovnaké emailové schránky ako u pôvodného poskytovateľa (Nabízíte k nabízeným službám e-mailové účty?). Nezabudnite si v sekcii Nastavení / Domény v úprave domény v položke "Emaily domény" nastaviť možnosť spravovat v systému WEXBO, aby bolo možné emailové schránky v našom systéme vytvárať.
 3. Následne môžete zmeniť DNS servery (Jak nasměrovat mou doménu na WEXBO? (DNS servery)) na WEXBO®. Po zmene DNS serverov budú všetky nové emaily prichádzať na servery WEXBO®.
 4. Až po vyššie uvedených bodoch môžete začať s importom emailových schránok do systému WEXBO®.
 5. Stiahnite si a nainštalujte program na archiváciu emailových schránok MailStore Home. Ak ho už máte nainštalovaný, tento krok preskočte.
 6. Spustite program MailStore Home a prejdite do sekcie "Můj archiv / Exportovat do / E-mailová schránka IMAP".
 7. V otvorenom okne vyplňte údaje pred-vytvorenej emailovej schránky v systéme WEXBO® a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky (napr. info@vasedomena.cz)
  • Hostitel: zadajte "imap.wexbo.com"
  • Přístup přes: IMAP
  • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky (napr. info@vasedomena.cz)
  • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke
 8. Hotovo, obsah emailových schránok sa importuje do systému WEXBO® do zložky MailStore Export.

Aktivácia priečinka "MailStore Export" vo WebMaile

Ak importujete emailové správy cez program MailStore, tak Vám v emailovej schránke vytvorí priečinok s názvom MailStore Export, kde importuje všetky správy. V emailovom klientovi (Thunderbird, OperaMail, Outlook,...) sa Vám tieto priečinky predvolene zobrazia. Vo WebMaile je nutné tento priečinok aktivovať podľa návodu:

Prihláste sa do Vášho WebMailu a v ľavej spodnej časti kliknite na ikonu "Akcie pre priečinky..." a následne na "Spravovať priečinky"

Následne aktivujete priečinok "MailStore Export" a všetky jeho pod-priečinky (info@vasedomena.cz, INBOX, Junk, Trash, Sent, ... )

V prípade, že chcete správy premiestniť do hlavných priečinkov (Doručená pošta, Odoslané, Nevyžiadaná pošta, Kôš, ...)" prejdite do konkrétnych priečinkov a označte správy "Výber / Všetko" a následne "Viac... / Presunúť do...", kde zadáte cieľ presunu správ z daného priečinka.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00