Migrace mailových schránek a jejich obsahu (import/export)

Ak presúvate svoje služby (WEB alebo ESHOP) od iného poskytovateľa k nám (do WEXBO®), pravdepodobne budete chcieť preniesť aj obsah emailov, ktoré ste mali doteraz vedené u pôvodného poskytovateľa (nazvime ho XXX). Ideálny spôsob je tak vytvoriť si zálohu všetkých svojich emailových schránok do PC a po presunutí všetkých služieb do WEXBO® importovať obsah emailov na naše servery.

Archivácia emailových schránok

Ešte pred nasmerovaním DNS serverov domény (Jak nasměrovat mou doménu na WEXBO? (DNS servery)) na systém WEXBO® si zálohujte svoje emailové schránky, ktoré sú vedené u pôvodného poskytovateľa (XXX):

 1. stiahnite si program na archiváciu emailových schránok MailStore Home (podporuje češtinu)
 2. nainštalujte si program a archivujte emailové schránky do PC (postup je uvedený nižšie)

Import archivovaných emailových schránok do systému WEXBO®

 1. stránky vytvorené v systéme WEXBO® musia byť v ostrej prevádzke Jak přejdu do ostrého provozu?
 2. v systéme WEXBO® vytvorte emailové schránky (Nabízíte k nabízeným službám e-mailové účty?) rovnaké ako u pôvodného poskytovateľa XXX
 3. následne môžete zmeniť DNS servery (Jak nasměrovat mou doménu na WEXBO? (DNS servery)) na WEXBO®. Po zmene DNS serverov budú všetky nové emaily prichádzať na servery WEXBO®
 4. teraz môžete importovať zálohovné emaily opäť cez program MailStore Home (postup je uvedený nižšie)

Postup na archiváciu emailových schránok a ich obsahu do PC

Spustite program MailStore Home, kde vyberiete sekciu "Archovovat e-maily". Vytvorte si profil, ktorým budete dané emaily archivovať. Kliknite na tlačítko "Pokročilé" a vyberte možnosť "E-mailová schránka IMAP".

Tu vyplníte všetky hodnoty

 • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky
 • Hostitel: získate od Vášho terajšieho poskytovateľa napr.: "imap.XXX.com"
 • Přístup přes: IMAP
 • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky
 • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke
 • a pokračujte tlačítkom "Další".

Tu si nastavíte filter, zložky a parametre, podľa ktorých chcete emaily archivovať. Pokračujte tlačidlom "Dokončit".

Týmto ste vytvorili profil pre archivovanie. Vyberte Vami vytvorený profil a kliknite na tlačidlo "Spustit".

Hotovo, máte zálohované emailové schránky a ich obsah v PC.

Postup na import emailových schránok do systému WEXBO®

Pre import emailových schránok do systému WEXBO® prejdite v programe MailStore Home do sekcie "Můj archiv / Exportovat do / E-mailová schránka IMAP". Vyplnte údajte pred-vytvorenej emailovej schránky v systéme WEXBO®:

 • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky
 • Hostitel: zadajte "imap.wexbo.com"
 • Přístup přes: IMAP
 • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky
 • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke
 • a pokračujte tlačítkom "Další".

Hotovo, obsah emailových schránok sa importuje do systému WEXBO®

Návod môžete využiť aj v prípade, že emaily migrujete zo systému WEXBO® k inému poskytovateľovi XXX (zameníte aktuálneho poskytovateľa za nového)
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00