line

Administrácia

Pre využívanie nášho systému nie je nutné nič inštalovať či zriaďovať si drahý hardvér, keďže všetko je online a funguje vo všetkých moderných prehliadačoch. Prostredie administrácie je veľmi intuitívne a jednoduché, pričom rozloženie ovládacích prvkov sa podobá moderným aplikáciam, ktoré poznáte zo smartfónov. Keďže administrácia obsahuje aj mobilnú verziu prispôsobenú práve mobilným zariadeniam, ktorá obsahuje takmer všetky nastavenia ako klasická verzia, správu Vašich stránok zvládnete aj na smartfóne či tablete.

Štruktúra administrácie

 • Akcie sekcie#

  Všetky akcie, ktoré je možné vykonať v zvolenej sekcii sa nachádzajú vpravo v hornom panely. Najpoužívanejšie akcie ako napr. "Pridať položku" či "Uložiť" sú zvýraznené tmavším odtieňom. Takmer každá sekcia v panely akcií obsahuje tlačítko "Nápoveda" kde sa dozviete bližšie informácie o prípadných nastaveniach konkrétnej sekcie.

 • Filtre sekcie#

  Filtre konkrétnej sekcie zobrazíte kliknutím na tlačítko "Filter" v panely akcií. Všetky dostupné filtre ako napr. aj presnejšie vyhľadávanie v danej sekcii sa zobrazia hneď pod horným panelom. Nie všetky sekcie obsahujú filtre.

 • Kategorizovanie položiek#

  Niektoré sekcie obsahujú zoznam kategórií alebo menu položiek, ktoré sa nachádzajú vľavo vedľa obsahu. Pomocou daného zoznamu kategórií je možné zobraziť len položky pre zvolenú kategóriu, prípadne jednoducho do zvolenej kategórie pridať novú položku.

 • Obsah s položkami#

  Obsah najčastejšie obsahuje tabuľku so zoznamom pred-vytvorených položiek alebo nastavenia so zoznamom možných nastavení položky.

  Tabuľka

  Samotné položky v zozname obsahujú najdôležitejšie informácie a vlastné akcie napr. pre úpravu, aktiváciu, deaktiváciu alebo zmazanie. Niektoré tabuľky na ľavej strane obsahujú oblasť pre chytenie a ľubovoľné premiestnenie položky (drag & drop), prípadne obsahujú zaškrtávacie pole pre výber viacerých položiek a následné vykonanie hromadnej akcie (hromadná úprava, export, zmazanie, ...). Položku je možné upraviť aj kliknutím kdekoľvek na ňu, nie je tak nutné klikať na tlačítko úpravy  .

  Nastavenia

  Každá položka obsahuje rôzne polia pre nastavenie, pričom takmer všetky nastavenia obsahujú nápovedu (po kliknutí na názov nastavenia), ktorá Vám môže pomôcť s nastavením konkrétnej položky. Z dôvodu lepšej prehľadnosti sú niektoré nastavenia položiek rozdelené do záložiek, medzi ktorými je možné sa prepínať.

Administrácia priamo na stránkach (AdminSmart)

Niektoré časti stránok je možné jednoducho upravovať aj priamo na stránkach, prostredníctvom tzv. AdminSmart. Po prihlásení na stránky ako administrátor a aktivovaní AdminSmart Vám systém umožní ľahko a jednoducho meniť jednotlivé časti stránky. Stačí iba kurzorom myši ukázať na požadovanú časť, ktorú chcete upraviť, a systém danú oblasť zvýrazní a ponúkne dostupné možnosti úpravy. Priamo cez stránky upravujete aj samotný vzhľad, pričom priamo pri úprave vidíte ako budú stránky vyzerať. Podrobné informácie ohľadom úpravy vzhľadu nájdete v nápovede Can I change the whole website design?.

AdminSmart módy

 • Design - nástroje pre zmenu dizajnu stránky (zmena farby, pozadia, veľkosti písma, veľkosť boxov...). Viac informácií nájdete v nápovede Can I change the whole website design?.
 • Widgets - zobrazenie neaktívnych či nezobrazujúcich sa modulov
 • AdminSmart - nástroje pre úpravu obsahu stránky (pridávanie/úprava článkov a produktov, zmena usporiadania modulov, úprava jednotlivých doplnkov či položiek, zmena predvolených textov...)
 • WebMail - odkaz na webmail. Viac informácií nájdete v nápovede Do you offer the webmail service?.
 • Administration - odkaz na administráciu WEXBO

Návody, video návody, nápovedy a technická podpora

Napriek tomu, že takmer každá možnosť obsahuje samostatnú nápovedu pre vysvetlenie funkčnosti konkrétnej možnosti, pri začiatkoch môžete využiť unikátne návody, ktoré Vás priamo v administrácii postupne prevedú jednotlivými krokmi ako napríklad vytvorením menu položky či článku. Návody ako aj video návody sa nachádzajú priamo v administrácii v sekcii Support / Tutorials. Naopak v sekcii Support / Help nájdete podrobné odpovede na najčastejšie otázky či najpoužívanejšie akcie. Ak by ste aj napriek tomu nenašli potrebné informácie, môžete sa obrátiť na našu technickú podporu, kde sa Vám ochotne pokúsime zodpovedať všetky Vaše otázky (Support / Support).

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm