line

Vytvorenie užívateľa cez stránky

Užívateľ sa môže registrovať sám na Vašich stránkach. Je nutné v sekcii Settings / Web mať deaktivovanú položku "Forbid the registration". Užívateľ sa na stránkach následne registruje pomocou modulu, ktorý v administrácii aktivujete v sekcii Add-ons / Widgets / Login (ak je modul deaktivovaný, modul prihlásenie sa zobrazí v pätičke stránok). Po registrácii sa zákazníkovi odošlú registračné informácie na zadaný email.

Vytvorenie užívateľa cez administráciu

Užívateľa môžete vytvoriť aj cez administráciu v sekcii Users / Users po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add an user. Užívateľovi budú prihlasovacie údaje s vygenerovaným heslom odoslané na zadaný email.

Zmena hesla

Ak si zákazník potrebuje zmeniť heslo alebo ho zabudol existuje niekoľko spôsobov:

  • Zmena hesla cez stránku - Ak si zákazník heslo pamätá, môže si heslo zmeniť po prihlásení sa na stránkach v module Login v nastaveniach profilu.
  • Zabudnuté heslo cez stránku - Ak zákazník zabudol heslo, môže si heslo nechať vygenerovať v module Login, viac info v nápovede I forgot the password to the administration, what can I do?.
  • Vygenerovanie hesla cez administráciu - Nové heslo môžete vygenerovať užívateľovi na email v sekcii Users / Users v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Advanced v položke [ITEM]1284[/ITEM].
Contact uswe are providing the support during the work days