line

Ak máte novo vytvorené stránky, chvíľku trvá, kým Vás vyhľadávače "zaindexujú" (uložia do svojej databázy). Aj napriek najlepšej SEO optimalizácii, registrácii do katalógov, či použití pomocných nástrojov, záleží len na vyhľadávačoch, kedy Vaše stránky zaindexujú a budú tak zobrazovať vo svojom vyhľadávaní, respektíve vo vyhľadávaní na prvých pozíciách. Takéto zaindexovanie úvodnej stránky (domény) sa deje zväčša do mesiaca a ostatných pod-stránok do 3 - 6 mesiacov. Je preto normálne, že hneď po vytvorení nových stránok sa vo vyhľadávači nebudú Vaše stránky zobrazovať, nieto ešte na prvých pozíciách.

Pri aktualizácií už indexovaných stránok (napr.: pridanie nového článku, produktu, alebo akéhokoľvek textu či obrázka) sú tieto informácie do vyhľadávača prenášané už podstatne rýchlejšie, no stále sa môže jednať rádovo o dni.

Aby o Vašej novej stránke vyhľadávače vedeli skôr, môžete mu napomôcť zadaním Vašej stránky v nasledujúcich odkazoch:

O lepšom prepojení vyhľadávača s Vašimi stránkami sa stará nástroj pre správu webu pre konkrétny vyhľadávač. Pre využívanie daných služieb je nutné verifikovať doménu. Súži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Domain verification.

Pre optimalizáciu stránok pre vyhľadávače odporúčame v administrácií v sekcii Support / Marketing, prečítať si nápovedy k položkám, a prípadne vylepšiť a zaškrtnúť si tie, ktoré doteraz Vaše stránky nespĺňajú. Viac informácií nájdete v nápovede danej sekcie.

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm