line

Facebook odkazy bufferuje. Znamená to, že ak vložíte odkaz (napr. na článok alebo produkt) do statusu, Facebook si daný odkaz načíta a uloží do databázy. Pri vkladaní odkazu druhýkrát už nenačítava stránku nanovo, ale odkaz si prevezme zo svojej databázy. Preto sa aj po zmene nadpisu, popisu, kľúčových slov alebo obrázku v danej položke zobrazia údaje pôvodné.

Ak ste údaje zmenili a chcete, aby po vložení odkazu Facebook zobrazoval pri položke nové údaje, musíte použiť FACEBOOK DEBUGGER. Tam vložte celý odkaz a stlačte tlačidlo Fetch new scrape information. Potom môžete odkaz znovu vložiť do statusu (alebo zdieľať) a zobrazovať sa budú nové, aktualizované údaje položky.

Ak je zmena nepatrná (napríklad podobná veľkosť obrázku) Facebook nemusí túto zmenu aktualizovať ani po použití DEBUGGERu, v tom prípade odporúčame zmeniť URL adresu (zmenou názvu článku, menu položky, kategórie, produktu) poprípade len počkať kým Facebook danú zmenu sám zaznamená.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm