line

Áno, v rámci systému WEXBO® je možné nakopírovať obsah a nastavenia existujúcich stránok, resp. profilu do nového profilu. Napr. aj z dôvodu inej jazykovej verzie stránok, vyžadujúcej špecifické nastavenia.

Vytvorenie kópie webu

 1. V prvom rade je nutné si vytvoriť nový profil (How to create website or eshop?), kam bude obsah pôvodného profilu nakopírovaný.
 2. Súčasne je nutné s novým profilom prejsť do ostrej prevádzky (How do I switch to full version?). Pred prechodom do ostrej prevádzky si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky (napr. nastavenie rovnakého variantu, jazyka, doplnkových a príplatkových služieb, ...).
 3. Z administrácie nového profilu, kam bude obsah kopírovaný v sekcii Settings / Web v položke "Additional services" vytvorte objednávku cez položku "Create a copy of the profile".
 4. V ďalšom kroku zadajte názov domény pôvodného profilu (profil v systéme WEXBO®), ktorého obsah a dizajn chcete skopírovať.
 5. V administrácií pôvodného profilu, z ktorého sa bude obsah kopírovať sa v sekcii Support / Support automaticky vytvorí autorizovaná požiadavka, ktorú je nutné potvrdiť (odsúhlasiť).
 6. Vytvorenie kópie profilu je spoplatnené jednorazovým poplatkom podľa aktuálne platného cenníka, pričom kópia bude vykonaná až po úhrade vygenerovanej objednávky. Vygenerovanú objednávku nájdete v sekcii Settings / Documents nového profilu.

Podmienky pre kópiu profilu

 • Je nutné mať dva profily s rovnakým variantom. Jeden originál, z ktorého sa bude kopírovať a druhý, na ktorý sa všetko nakopíruje.
 • Vytvorenie nového profilu je podmienené zadaním rozdielneho prihlasovacieho emailu, ktorý je však neskôr v ostrej prevádzke možné zmeniť na rovnaký (Can I change my login email to administration?), prípadne profily prepojiť (Managing multiple pages/profiles).
 • Profily oboch strán musia byť vytvorené v rovnakom jazyku. Neskôr je možné v sekcii Add-ons / Plugins / Languages po kliknutí na   v položke "Main language" zmeniť základný jazyk stránok (Can I have the websites in more languages? (multi-language)).
 • Profily oboch strán musia byť v ostrej prevádzke (How do I switch to full version?).
 • Profily oboch strán musia mať aktivovaný rovnaký variant (napr.: ESHOP Premium = ESHOP Premium).
 • Profily oboch strán musia mať aktivované rovnaké doplnkové či príplatkové služby (napr.: SSL certifikát, sklad kombinácií subvariantov, atď.).
 • Profil, do ktorého sa bude obsah kopírovať musí mať dostatok úložného priestoru. Ak ste v pôvodnom profile navyšovali veľkosť úložného priestoru, uistite sa, že dostatočnú veľkosť úložného priestoru (pre obrázky a databázy) budete mať aj v novom profile (Is it possible to increase the storage space?).
 • Profil, z ktorého sa kopíruje obsah musí súhlasiť s kopírovaním profilu tak, že odpovie na automaticky vygenerovanú požiadavku v sekcii Support / Support, napr.:
  • "Súhlasím s kopírovaním profilu stránky"
 • Po prijatí a napárovaní platby na objednávku, bude profil skopírovaný s obsahom a dizajnom stránok bez nasledujúcich sekcií: objednávky, faktúry, reklamácie, zľavové kupóny, užívatelia, komentáre, newsletter, štatistiky, podpora
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm