line

Prístup na stránky je možné zablokovať alebo obmedziť rôznymi spôsobmi.

Upozorňujeme, že úplné uzamknutie stránok môže mať za následok zníženie pozícií vo vyhľadávačoch. Pri nových stránkach zasa predĺži dobu indexácie tejto stránky vo vyhľadávačoch, viac informácií v nápovede Why is my website not displayed in search engines?

Uzamknúť prístup na celý web PIN kódom

V sekcii Settings / Web v položke "Protect the website with the PIN code" zadajte číselný kód pre zablokovanie.

Uzamknúť prístup na celý web prihlásením

V sekcii Settings / Web v položke "Content for logged in users only"

Uzamknúť možnosť nákupu na e-shope

V sekcii Settings / Eshop pri deaktivácii položky "Enable eshop on the web" môžete návštevníkom dočasne znemožniť nákupu tovaru. V tomto prípade však odporúčame návštevníkov na danú skutočnosť upozorniť určitým textom na stránkach (napr. prostredníctvom modulu Notice alebo pluginu Welcome window).

Uzamknúť prístup do detailu článku

V sekcii Articles / Articles v úprave konkrétneho článku   v záložke Powers v položke "Protect with password" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup do menu položky

V sekcii Articles / Menu v úprave konkrétneho článku   v záložke Powers v položke "Protect with password" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup na stránky s upozornením

v sekcii Add-ons / Plugins / Welcome window deaktivujete položku "Show the confirmation button" a aktivujete položku "Block the closure". Do textového editora nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí. Nezabudnite plugin aktivovať.

Tento spôsob uzamkne prístup na stránku aj administrátorovi stránok. Prístup tak bude len do administrácie stránok.

Zobraziť stránky po kliknutí na tlačítko alebo vyplnení formulára

Používane v prípade odsúhlasenia veku nad 18 rokov. V sekcii Add-ons / Plugins / Welcome window aktivujte položku "Show the confirmation button" a aktivujete položku "Block the closure". Do editora textu nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí, poprípade vložíte "Add-ons". Nezabudnite plugin aktivovať.

Zobrazovať určitý článok,menu,kategóriu,produkt,doplnok len určitým skupinám užívateľov

  • článok - v sekcii Articles / Articles v úprave   konkrétneho článku v záložke Powers v položke "Show only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného článku.
  • menu - v sekcii Articles / Menu v úprave   konkrétnej menu položky v záložke Powers v položke "Show only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej menu položky.
  • kategória - v sekcii Products / Categories v úprave   konkrétnej kategórie v záložke Advanced settings v položke "Show only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej kategórie.
  • produkt - v sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Powers v položke "Show only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného produktu.
    • môžete nastaviť aj zobrazenie ceny len pre konkrétnu skupinu užívateľov v položke "Show the price only for groups"
  • modul - v sekcii Add-ons / Widgets v úprave   konkrétneho modulu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Advanced widget settings" v záložke Powers v položke "Show for groups only" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného modulu.
  • plugin - vybraným pluginom môžete v sekcii Add-ons / Plugins v úprave   konkrétneho (vybraného) pluginu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Advanced widget settings" v položke "Show for groups only" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného pluginu.

Zobrazovať ceny produktov len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Powers v položke "Show the price only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k cene daného produktu.

  • Políčko "Užívateľ" je akýkoľvek užívateľ, ktorý je registrovaný a prihlásený
  • Skupinu užívateľov pridávate/upravujete v sekcii Users / Groups
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm