line

Fakturačné údaje meníte v sekcii Settings / Invoice data, pričom pre fakturáciu Vami objednaných služieb sa využijú fakturačné údaje z 1. riadku, ktorý obsahuje štítok "Systémové". Fakturačné údaje v ďalších riadkoch môžete využiť pre svoj eshop/web a svojich zákazníkov.

Pokiaľ Vám už bol vystavený doklad (objednávka, faktúra) a vy chcete zmeniť fakturačné údaje, je nutné najskôr zmeniť fakturačné údaje v spomínanom 1. riadku označenom ako "Systémové", a následne kontaktovať našu podporu v sekcii Support / Support o tom, že chcete obnoviť doklad, kde tiež napíšete o aký doklad sa jedná (stačí číslo objednávky poprípade číslo faktúry).

Zmena údajov na dokladoch

  • Zmena údajov na Objednávke je možná len ak pre daný doklad ešte nebola vystavená faktúra.
  • Zmena údajov na Faktúre je možná najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca od vystavenia dokladu.
    ExampleNapr. ak bola faktúra vystavená 1.1. je možné údaje na faktúre zmeniť do 15.2.
Contact uswe are providing the support during the work days