line

Vytvorenie galérie

Je nutné najskôr požadovanú fotogalériu vytvoriť v sekcii Add-ons / Plugins / Gallery. V pravo hore pod tlačítkom Add a gallery vytvoríte adresár pre novú galériu. V danom adresári následne môžete pridať súbory kliknutím na tlačítko vpravo hore Add items. Zobrazí sa okno zo súborového systému (Files / File management), kde môžete presunutím z počítača alebo kliknutím na tlačítko Upload files nahrať požadované fotografie.

Vloženie galérie do článku

Vytvorenú galériu je možné pridať do akéhokoľvek článku, ktorý máte vytvorený v niektorej z menu položiek. V sekcii Articles / Articles, si do požadovanej menu položky pridajte nový článok (Add an article), alebo ak už máte článok vytvorený, kliknite na úpravu daného článku. V úprave článku, v záložke Plugins vyberte v položke "Gallery" Vašu pred-vytvorenú galériu. Zaškrtávacie políčko vedľa položky ("Place the plugin into the tab under the article."), označte len v prípade, že chcete aby sa galéria zobrazovala v záložkách pod článkom. Po uložení zmien sa galéria zobrazí v danom článku.

Viac galérií v jednom článku

Viac galérií vytvoríte tak, že si v sekcii Add-ons / Plugins / Gallery najprv vytvoríte jednu hlavnú galériu, resp. priečinok (rovnakým postupom ako vytvorenie galérie). Následne v ľavom paneli, v zozname galérií kliknite na vytvorenú hlavnú galériu a požadované galérie vytvárajte v danom priečinku (v hlavnej galérii). Galérie môžu mať viac úrovní, teda môžu byť vnorené vo vytvorených galériách. Po naplnení galérií fotografiami v sekcii Articles / Articles si v úprave požadovaného článku, v záložke Plugins v položke "Gallery" vyberte Vašu hlavnú galériu.

Zoradenie obrázkov v galérii

Možnosť nastavenia zoradenia obrázkov v galérii nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Gallery po kliknutí na tlačítko   v záložke General settings v položke "Order of items". Samozrejme je nutné požadovane premenovať dané súbory, napr. 001_svatba.jpg, 002_zenich.jpg, 003_nevesta.jpg, .... Samotné súbory obrázkov je možné premenovať v sekcii Files / File management v zložke "gallery".

Externá galéria

na stránky môžete vložiť akýkoľvek externý plugin na galériu napr.:

Bližšie informácie pre vloženie externého kódu na stránky nájdete v nápovede How to insert an own code into the website? (iframe, html, javascript).
Ohľadom implementácie, či nastavenia externých skriptov je však nutné sa obrátiť na podporu poskytovateľa skriptov, keďže technickú podporu poskytujeme len v rámci funkcionalít, ktoré sú v systéme WEXBO® implementované.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm